Archive for the ‘Projekty’ Category

This Week in Libraries s Pavlínou Lonskou

Bc. Pavlína Lonská, která uskutečnila studijní cestu do Nizozemí, s částečnou podporou ČIS se zúčasnila 13. 9. 2012 online video show ‚This Week in Libraries’, která se odehrála tento čtvrtek. Pavlína Lonská pracuje na diplomové práce srovnávající marketingové metody českých a nizozemským knihoven.

Záznam diskuse:

The Big Clean 2011

Česká informační společnost, o.s. se podílela na pořádání The Big Clean 2011.

Tento jednodenní workshop byl zaměřený na čištění dat veřejné správy, a konal se v sobotu 19.3. 2011, zároveň v ČR (Praha) i v Finsku (Jyväskylä). Více na oficiálních stránkách.

Text z oficiálních stránek:

Big Clean je jednodenní workshop zaměřený na čištění dat veřejné správy, který se v sobotu 19.3. 2011 odehraje současně v Česku (Praha) a Finsku (Jyväskylä).

Cílem workshopu je dojít od nestrukturovaných dat (např. HTML), se kterými se lze setkat na webových stránkách institucí veřejné správy, k datům ve strukturované podobě (např. CSV). Účastníci budou pod vedením odborníků data převádět, čistit, dále zpracovávat a nakonec publikovat na webu.

Data se tak stanou lépe zpracovatelná a umožní nové způsoby využití, ať už půjde o vytváření užitečných služeb pracujících s těmito daty nebo jejich propojování s dalšími daty (např. v mash-upech).

Big Clean nebude jen o převádění dat a jejich zveřejňování na webu, ale stejnou měrou také o jejich použití pro analýzy, vizualizace a žurnalistiku založenou na datech. Kromě toho budou během dne probíhat skupinové diskuse o otevřených datech ve veřejné správě a jejich hodnotě pro společnost.

Harmonizace databáze personálních autorit STK se souborem národních autorit NK ČR: etapa I-IV (2005-2008)

Státní technická knihovna řeší ve spolupráci s ČIS již čtvrtým rokem jednoleté etapy projektu, který se zabývá harmonizací lokální databáze autoritního souboru s národním souborem. První etapa projektu byla řešena v roce 2005. ČIS spolupracuje na dodávce služeb pro Státní technickou knihovnu, jež spočívají v revizi rejstříku jmen autorů, který je generován na základě bibliografických záznamů uložených v databázi Katalog Státní technické knihovny. Během harmonizace dochází ke slučování rejstříkových položek vážících se na stejnou autoritní entitu a jsou opravovány typografické chyby ve jménech, které se do databáze dostaly především během automatizované retrospektivní katalogizace. Následně je autoritní záznam konfrontován s národní databází. V případě, že je pro entitu již vytvořen záznam, je do databáze STK uložena vazba na tento záznam; v případě, že nikoliv, pak je v databázi STK vytvořen návrh autority, který je po schválení lokálním supervisorem STK uložen do národní databáze. V průběhu jednotlivých etap řešení došlo v projektu k postupnému vývoji metodiky práce, především k jejímu zefektivnění směrem k hodnotě záznamu pro národní databázi. Výsledkem práce na projektu je i projektový záměr pro vytvření programové nadstavby nad lokální databází pro import autoritního záznamu z databáze OCLC, který bude podán v roce 2009 a projekt automatického čištění rejstříku na bázi výsledků projektů VIAF.

O nás / about us
  Česká informační společnost, z.s., (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

» About CIS (English Version): Our mission, goals and activities

Facebook Profil
Členství
Navštivte také