JIN.PON.

Místo konání: online MS Teams (Q6SICLA)

Odborné fórum  pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK) ve spolupráci s ČIS.

Přednášky se konají vždy v pondělí od 14:10  – 15:40

Na webu ÚISK FF UK je k dispozici aktuální program přednášek   .

Prezentace z již uskutečněných akcí jsou dostupné v archivu SlideShare ÚISK.