České e-knihy v českých knihovnách

Termín: 11. 2. 2013 (10:00 – 16:00)

Pořadatel: Národní technická knihovna a Česká informační společnost, o.s.

Místo konání: Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217

Prezentace ekonomické studie problematiky českých elektronických knih v českých knihovnách a její právní rámec.
Ekonomickou studii zpracovávanou na konci minulého roku naleznete v Institucionálním digitálním repozitáři NTK.

Přednášející:

●     Zástupce zpracovatele ekonomické studie: Ing. Milan Drahoňovský
●     Autor právní analýzy pro potřeby studie: Mgr. Jaromír Šavelka
●     Informace o novele autorského zákona: Dr. Zdeněk Matušík
●     Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR: Ing. Jiří Pavlík

Studie byla podpořena dotací Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven, VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven 2012.

Prezentace a videozáznamy přednášek

  • České e-knihy v českých knihovnách: ekonomická studie

videozáznam | PDF

  • Ministerský návrh novely autorského zákona: Se zřetelem na digitální služby knihoven

videozáznam | PDF

  • Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR: Projekt NAKI

videozáznam | PDF