Praha, 22. 1. 2008

Úvodní slovo

Rudolf Vlasák (Česká informační společnost, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Blok Inovace ve zpřístupnění vědeckých informací

IEEE ve vědecké komunikaci
Sabine Teichert (EBSCO Information Services Berlin)

 • Prezentace [pdf]

Věda.cz – budování portálu pro vědu a výzkum
Martin Souček (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Zpřístupnění vědeckých informací zrakově postiženým
Miloslav Nič (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Šedá literatura na začátku 21. století
Petra Myšková (Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Šedá literatura jako zdroj odborných informací
Petr Novák (Státní technická knihovna, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Blok Nové informační technologie

Nástroje pro léčbu informačního zahlcení
Jiří Šmerda, Vladimír Dosoudil, Marek Winkler (Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Laboratoř znalostních a informačních robotů)

 • Prezentace [pdf]
 • Plný text příspěvku [pdf]

Co Web 2.0 dal a vzal
Andrea Fojtů (Ústav výpočetní techniky UK v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů
Linda Skolková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Ikaros), Miloslav Nič (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Projekt Monasterium
Alena Pazderová, Jitka Křečková (Národní archiv)

 • Prezentace [pdf]

Blok Konkurenceschopnost a informace

Projekt ESF Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích
Jan Čermák (MEBIS s.r.o.)

 • Prezentace [pdf]

Praktické zkušenosti z inovačního podnikání
Ivan Beneš (CityPlan spol. s r.o.)

 • Prezentace [pdf]

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí
Richard Papík (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze), Vendula Papíková (Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.)

 • Prezentace [pdf]

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně
Petr Lesný (2. lékařská fakulta UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]
 • Plný text příspěvku [pdf]

Extrakce a mapování poznatků z textových informací
Tomáš Vejlupek (Tovek spol. s r.o.)

 • Prezentace [pdf]

Blok Informační společnost a ekonomika

Pružnost a pevnost v informační práci
Boris Škandera (Informetal), Jana Kocurová (Třinecké železárny, a.s., technická knihovna)

 • Prezentace [pdf]

Užití průmyslově právní ochrany jako strategického prostředku
Jana Pavková (Úřad průmyslového vlastnictví)

 • Prezentace [pdf]

Fondy EU: příležitost pro rozvoj konkurenceschopnosti české ekonomiky v informační společnosti
Petr Očko (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Výzvy informační ekonomiky na počátku 21. století
Petr Očko (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]
 • Plný text příspěvku [pdf]

ISSN 1803-6090