Praha, 19. 1. 2010

Blok Projekty jako na dlani

Příprava projektů 7. rámcového programu
Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR

 • Prezentace [ppt]

Jak realizovat projekt?
Milena Medková, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 • Prezentace [ppt]

Evaluace jako metoda zvyšování kvality řízení projektů
Petra Štogrová Jedličková, Navreme Boheme, s.r.o., Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Jakub Štogr, Navreme Boheme, s.r.o., Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 • Prezentace [ppt]

Blok Otevřené technologie v praxi

Vyhodnocení 5 let provozu e-learningových kurzů na Univerzitě Karlově v Praze
Jitka Feberová, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze
Jan Polášek, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

 • Prezentace [ppt]

Využití nástrojů elektronického vzdělávání v akademické i komerční sféře
Zdeněk Votruba, Radim Matušů, Tomáš Kotek, Laboratoř výpočetních aplikací, Katedra technologických zařízení staveb, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita

 • Prezentace [ppt]

CDS Invenio v NTK
Jindřich Dolanský, Národní technická knihovna

 • Prezentace [ppt]

Poznatky ze seminářů věnovaných Evergreenu
Václav Jansa, Národní technická knihovna
Linda Jansová, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 • Prezentace [ppt]

Blok Digitální data a jejich zpřístupnění

Aktuální využití Shibboleth v knihovnách a na univerzitách
Jiří Pavlík, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

 • Prezentace [pdf]

JPEG2000 – optimální formát pro archivaci a zpřístupnění
Bedřich Vychodil, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Prezentace [pdf]

MediGrid: sémantika a užitná hodnota biomedicínských dat
Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Petr Lesný, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Tomáš Holeček, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Kryštof Slabý, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o.
Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna

 • Prezentace [ppt]

Digitalizace veřejných knih
Jana Brantová, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

 • Prezentace [ppt]

Blok Informační služby, věda a uživatelé

Hodnocení vědy za využití InCites® a dalších nástrojů Research Analytics
David Horký, Thomson Reuters

 • Prezentace [ppt]

Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

 • Prezentace [ppt]

Informačný manažment akademického prostredia v procese prechodu na poznatkovú spoločnosť
Kvetoslava Rešetová, odbor poznatkového manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Prezentace [ppt]

Příspěvek k výzkumu informačního chování vybraných skupin zdravotníků ve vztahu k existenci, organizaci a designu knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví
Eva S. Lesenková, Národní lékařská knihovna
Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna

 • Prezentace [ppt]