Členové sekce mají na starosti koordinaci informačního vzdělávání ve veřejných a školních knihovnách. Sekce zasedá 2 – 3x ročně.

Cíle činnosti sekce

Sekce informačního vzdělávání je součástí České informační společnosti, o.s. Vzniká na základě potřeby koordinovat informační vzdělávání ve veřejných a školních knihovnách.
Cílem sekce je koordinované vytváření vzdělávacích programů pro oblasti Informační výchovy. Vzdělávací programy jsou vytvářeny pro základní, střední i vysokoškolské vzdělávání jako podpora rozvoje informační gramotnosti žáků, studentů, ale i pedagogů.
Sekce se zavazuje připravovat a realizovat vzdělávací akce pro podporu informační gramotnosti. Tyto programy budou nabízeny pedagogům a pracovníkům škol a školských zařízení všech stupňů základního vzdělávání.
Sekce bude monitorovat a podporovat získávání grantů z prostředků ESF a rozpočtu ČR.
Sekce se bude podílet na tvorbě metodiky zřizování informačních a studijních center škol a taktéž bude koordinovat sjednocování terminologie pro oblast informačního vzdělávání.

Členství v sekci

Členy sekce se mohou stát informační pracovníci a knihovníci veřejných a školních knihoven, kteří mají zájem na rozvoji informačního vzdělávání v ČR.

 1. Jak pracovat s informacemi (Mgr. Daniela Tkačíková, Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě)
  http://knihovna.vsb.cz/kurzy/index.html

 2. Vyhl‘adavanie v Internete (Mgr. Mirka Grešková, Ph. D., Katedra knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave)
  http://vyhladavanie.blogspot.com/

 3. Informační výchova (Kurz připraven pracovníky odd. knihoven VIC ČVUT a knihovníky ČVUT)
  http://knihovny.cvut.cz/knihovna/

 4. Infogram – portál pro podporu informační gramotnosti (Portál vznikl za podpory MŠMT, na portálu spolupracovaly Česká zemědělská univerzita v Praze – koordinující škola, České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni)
  http://www.infogram.cz/

 5. Pražská síť podpory elektronického vzdělávání (Projekt je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR, řešitel projektu IMA, s.r.o.
  http://pspev.cvut.cz/moodle/login/index.php

Kontakty

PhDr. Milena Medková
e-mail: mmedkova@oavm.cz

Mgr. Jana Nejezchlebová
e-mail: jananej@mzk.cz

PhDr. Hana Landová, Ph. D.
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz