Adresa:

Česká informační společnost, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Datová schránka: 4r2vz47


View Larger Map

Kontaktní e-maily a telefony:

Výkonný výbor České informační společnosti, z.s.
zastupitelstvocis@seznam.cz

PhDr. Radka Římanová, předsedkyně
e-mail: rimanova@seznam.cz
telefon: +420 603 912 002

Mgr. Tomáš Gec, místopředseda
e-mail: tom.gec@gmail.com

Další členové výkonného výboru:
Ing. Jiří Pavlík
Mgr. Monika Sedláková

PhDr. Jindřiška Kotrlová

Čestným předsedou České informační společnosti, z. s. byl v prosinci 2016 zvolen doc. Rudolf Vlasák

Telefon na sekretariát Českého svazu vědeckotechnických společností (zatřešující spolek)
tel: 221 082 295
e-mail: sekretariat@csvts.cz