Členové komise se zabývají širokými okruhy problémů vycházejícími z denní praxe jmenného popisu (včetně autoritních záznamů) v akademických a specializovaných knihovnách. Sledují zahraniční moderní trendy katalogizace a pomáhají jejich implementaci do českého prostředí. Zasedání komise se konají 2-3x za rok.

Kontakty

PhDr. Helena Dewetterová
tel.: 221 619 248
e-mail: helena.dewetterova@ff.cuni.cz

PhDr. Radka Římanová
tel. 221 663 410
e-mail: r.rimanova@stk.cz