Stanovy České informační společnosti, z.s.

Na schůzi společnosti, která se konala 24. 4. 2023, se aktualizovaly stanovy. Zde najdete jejich aktuální znění: Stanovy Ceske informacni spolecnosti_novela_20230424

Zároveň byl aktualizován i organizační řád, který upravuje např. placení příspěvků členy společnosti: Organizační-řád_ČIS_24042023-novela

ARCHIV

Změna názvu subjektu z „Česká informační společnost, o.s.“ na „Česká informační společnost, z.s.“ – platné k 10.12.2015 – PDF.

22. 1. 2008 bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno nové znění stanov ČIS, mj. v této souvislosti došlo ke změně názvu z „Česká informační společnost“ na „Česká informační společnost, o.s.“ (č.j. VSP/1-245/90-R). Znění stanov bylo schváleno sjezdem členů ČIS a potvrzeno na schůzi zastupitelstva 11. 12. 2007 – PDF.