Stanovy Česká informační společnost, z.s.

Změna názvu subjektu z „Česká informační společnost, o.s.“ na „Česká informační společnost, z.s.“ – platné k 10.12.2015 – PDF.

ARCHIV

22. 1. 2008 bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno nové znění stanov ČIS, mj. v této souvislosti došlo ke změně názvu z „Česká informační společnost“ na „Česká informační společnost, o.s.“ (č.j. VSP/1-245/90-R). Znění stanov bylo schváleno sjezdem členů ČIS a potvrzeno na schůzi zastupitelstva 11. 12. 2007 – PDF.