Plány činnosti pro rok 2011

Konkrétně pro rok 2011 plánujeme:

  • realizaci už z loňska odloženého setkání s Mgr. Editou Lichtenbergovou z Národní knihovny, neboť vývoj světových katalogizačních pravidel přece jen pokročil do situace, kterou by bylo vhodné přiblížit i našim katalogizátorům; jde o nová pravidla uváděná pod zkratkou RDA a s tím související terminologie; lze předpokládat účast popř. dalších odborníků z NK
  • realizaci další z loňska odložené schůzky s pracovnicemi katalogizace Knihovny Národního muzea, jejíž praxe je vzhledem ke své specializaci i ke své historii velmi zajímavá
  • schůzku v nově vybudované knihovně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na jejímž programu by byly jednak nové, popř. přepracovávané  termíny, související s bibliografickým popisem a bibliografickým záznamem dle MARC 21, i z katalogizace.

Na schůzkách se budeme zároveň zabývat i aktuálními informacemi z oblasti našeho zájmu.
Konkrétní program bude i nadále zasílán 14 dní předem na stávající adresář 15 osob z různých pražských knihoven a na adresy: zastupitelstvocis@seznam.cz  a zaviska@npk.cz  s tím, že případný další zájemce se předem obrátí na kontaktní osobu Katalogizační komise, neboť počet účastníků je na jednotlivých schůzkách omezen prostorovými možnostmi dané knihovny.

Kontaktní osoba: PhDr. Helena Dewetterová, Filozofická fakulta UK,  helena.dewetterova@ff.cuni.cz

V roce 2011 plánujeme opět uspořádání 2-4 schůzek s tematikou aktuálních otázek katalogizace. Schůzky bychom po dobrých zkušenostech z minulých let uspořádali v různých pražských knihovnách, obvykle ve středu v době 14.00-16.30 hod. Hlavním bodem jednání budou i nadále nejnovější informace a programy, týkající se katalogizačních pravidel a bibliografických formátů ve světě, i problematika domácí praxe a s tím spojené zkušenosti účastníků schůzek. Budeme pokračovat také s exkursemi do dané knihovny. Kromě této tematiky budou do programů jednání zařazeny příp. i další materiály k diskusi, např. připomínky k metodickým materiálům, k nové, popř. přepracované terminologii v oblasti katalogizace apod., podle potřeb i organizační záležitosti.

 

Plány činnosti pro rok 2010

V průběhu roku 2010 opět předpokládáme uspořádání (2-4) schůzek s tematikou aktuálních problémů katalogizace. Schůzky se budou konat v různých pražských knihovnách, obvykle ve středu v době 14.00-16.30 hod.

Hlavním bodem jednání budou i nadále nejnovější zkušenosti a programy ve stále se měnícím světě katalogizačních pravidel a bibliografických formátů v dané knihovně. Tento výklad se spojuje s neformální výměnou zkušeností účastníků. Také exkurse do dané knihovny jsou pravidelnou součástí schůzky komise, zejména pak navazující problémy s reorganizací, příp. stěhováním fondů, a jejich oddraz do problémů katalogizace.

Kromě tohoto bodu jednání budou do programu zařazeny příp. další materiály k diskusi, např. připomínky k metodickým materiálům apod., podle potřeb i organizační záležitosti.

V roce 2010 plánujeme další setkání s Mgr. Editou Lichtenbergovou na téma nových světových katalogizačních pravidel (na podzim), dále (na jaře) setkání s pracovnicemi katalogizace Knihovny Národního muzea, navíc v období stěhování historických fondů.

Konktrétní program každé schůzky bude i nadále zasílán 14 dní předem na stávající adresář 15 osob z různých pražských knihoven a nově též na adresy skolkova@chello.cz a hana.nova@nkp.cz s tím, že případný další zájemce se předem obrátí na kontaktní osobu Katalogizační komise, neboť počet účastníků je na jednotlivých schůzkách omezen prostorovými možnostmi dané knihovny.

Kontaktní osoba: PhDr. Helena Dewetterová, Filozofická fakulta UK, helena.dewetterova@ff.cuni.cz

Zapsala Hana Vodičková

28.2.2010

 

Plány činnosti pro rok 2009

V průběhu roku 2009 předpokládáme uspořádání 3 (2-4) schůzek s tematikou aktuálních problémů katalogizace. Schůzky se budou konat v různých pražských knihovnách, obvykle ve středu v době 14.00-16.30 hod.

Hlavním bodem jednání budou i nadále nejnovější zkušenosti a plány ve stále se měnícím světě katalogizačních pravidel, bibliografických formátů a systémů v dané knihovně. Tento výklad se spojuje s neformální výměnou zkušeností účastníků. Také exkurse do dané knihovny jsou vítanou součástí schůzky komise.

Kromě tohoto bodu jednání budou do programu zařazeny další materiály k diskusi, např. vybrané terminologické otázky, připomínky k metodickým materiálům apod., podle potřeb i organizační záležitosti.

Konktrétní program každé schůzky bude i nadále zasílán 14 dní předem na stávající adresář 15 knihoven a nově též na adresy: skolkova@chello.cz a hana.nova@npk.cz s tím, že případný další zájemce se předem obrátí na kontaktní osobu Katalogizační komise, neboť počet účastníků je na jednotlivých schůzkách omezen prostorovými možnostmi dané knihovny.

Kontaktní osoba: PhDr. Helena Dewetterová, Filozofická fakulta UK helena.dewetterova@ff.cuni.cz

Prodiskutováno na Katalogizační komisi 22. 10. 2008.

Zapsala Hana Vodičková

 

Zpráva o činnosti Katalogizační komise SKIP a ČIS za rok 2008

Komise se sešla v roce 2008 pouze dvakrát. V únoru se konala v oddělení starých tisků Knihovny Akademie věd a členky se seznámily se specifickými úkoly v oblasti starých tisků především z majetku knihovny, které toto specializované oddělení řeší. Navázala tak na listopadovou schůzku konanou v roce 2007 v téže knihovně, která se týkala různých okruhů katalogizace a byla doplněna exkursí po knihovně.

V říjnu se Katalogizační komise konala v knihovně Vysoké školy umělecko-průmyslové. Odborné informace o činnosti knihovny a jejích katalozích byly doplněny exkursí po knihovně, jak bývá zvykem.

Obou komisí se účastnily zájemkyně o danou speciální tematiku a problematiku.

13.1.2009

Hana Vodičková

předsedkyně komise