Místo konání: online MS Teams (Q6SICLA)

Odborné fórum pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK) ve spolupráci s ČIS. Přednášky se konají vždy v pondělí od 10.50 do 12.20

Na webu ÚISK FF UK je k dispozici aktuální program přednášek.

Prezentace z již uskutečněných akcí jsou dostupné v archivu SlideShare ÚISK.

Záznamy přednášek naleznete na YouTube.