IKI Scholaris 2016

Datum konání: 21. října 2016 od 9:30 do 14:00
Místo konání: Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5, místnost 1036 (přízemí)

 Pořadatelé:

  • Česká informační společnost, o.s.,
  • Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice

Cíl akce:

Konference má za cíl představit rámce výzkumu a studia oboru informační věda a knihovnictví, jak je pojímá ÚISK FF UK a to v celé škále studentů bakalářského, magisterského, doktorské stupně. Konferenci doplní i vystoupení absolventů tohoto studia. Česká informační společnost tradičně s ÚISK spolupracuje, i o formě této spolupráce a možnostech  jejího dalšího rozvoje se na konferenci bude hovořit.

Program:

09:30 – Podporuje Česká informační společnost mladé adepty oboru? / Radka Římanová, ČIS, ÚISK FF UK
10:00 – Informační kompetence studentů Univerzity třetího věku: případová studie / Helena Lipková, Adéla Jarolímková, ÚISK FF UK <PREZENTACE>
10:30  –  Jsme vidět? Česká open access komunita / Tereza Simandlová, ÚVI 1LF a VFN <PREZENTACE>
11:10 – Zpracování starých tisků na ÚVI 1. LF UK: Historická sbírka Ústavu dějin lékařství / Klára Andresová, ÚISK FF UK, ÚVI 1LF a VFN <PREZENTACE>
11:30 – Osobní knihovna Karla Teigeho – knihovna jako pramen studia literární historie / Jana Fialová, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i, (ÚISK FF UK) <PREZENTACE>
12:30 – Možnosti zaměstnávání lidí se zrakovým handicapem v knihovnách / Taťána Dudáčková, (ÚISK FF UK) <PREZENTACE>
12:50 – Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL / Michaela Charvátová, Národní technická knihovna, (ÚISK FF UK) <PREZENTACE>
13:10  – Vydavatelská činnost jako nová kompetence univerzitních knihoven / Iva Adlerová, ČVUT, ÚISK FF UK <PREZENTACE>
13:40 – Principy služeb prezidentských knihoven / Pavla Kolaříková, (ÚISK FF UK) <PREZENTACE>
14:00 – Závěr konference

Kontakty:

  • Radka Římanová (rimanova@seznam.cz). ČIS, o.s. , tel. 603 912 002.