8:00-9:10 Registrace účastníků

Registrace bude otevřena i po začátku odborného programu. V zájmu dodržení časového harmonogramu programu prosíme účastnky, aby nenechávali registraci na poslední chvíli, děkujeme!

9:10-9:15 Úvodní slovo

Radka Římanová, Česká informační společnost, o.s., Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

9:15-10:30 Blok Projekty jako na dlani

Příprava projektů 7. rámcového programu
Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR

Jak realizovat projekt?
Milena Medková, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Evaluace jako metoda zvyšování kvality řízení projektů
Petra Štogrová Jedličková, Navreme Boheme, s.r.o., Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Jakub Štogr, Navreme Boheme, s.r.o., Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

10:30-10:45 Přestávka na kávu

10:45-12:35 Blok Otevřené technologie v praxi

Vyhodnocení 5 let provozu e-learningových ku na Univerzitě Karlově v Praze
Jitka Feberová, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze
Jan Polášek, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

Využití nástrojů elektronického vzdělávání v akademické i komerční sféře
Zdeněk Votruba, Radim Matušů, Tomáš Kotek, Laboratoř výpočetních aplikací, Katedra technologických zařízení staveb, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita

CDS Invenio v NTK
Jindřich Dolanský, Národní technická knihovna

Poznatky ze seminářů věnovaných Evergreenu
Václav Jansa, Národní technická knihovna
Linda Jansová, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

12:35-13:25 Přestávka na oběd

13:25- 15:05 Blok Digitální data a jejich zpřístupnění

Aktuální využití Shibboleth v knihovnách a na univerzitách
Jiří Pavlík, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze

JPEG2000 – optimální formát pro archivaci a zpřístupnění
Bedřich Vychodil, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

MediGrid: sémantika a užitná hodnota biomedicínských dat
Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Petr Lesný, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Tomáš Holeček, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Kryštof Slabý, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o.
Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna

Digitalizace veřejných knih
Jana Brantová, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

15:05-15:20 Přestávka na kávu

15:20-16:40 Blok Informační služby, věda a uživatelé

Hodnocení vědy za využití InCites® a dalších nástrojů Research Analytics
David Horký, Thomson Reuters

Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Informačný manažment akademického prostredia v procese prechodu na poznatkovú spoločnosť
Kvetoslava Rešetová, odbor poznatkového manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Příspěvek k výzkumu informačního chování vybraných skupin zdravotníků ve vztahu k existenci, organizaci a designu knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví
Eva S. Lesenková, Národní lékařská knihovna
Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna

16:40-17:00 Závěrečná diskuse

Moderátoři konference: Radka Římanová a Richard Papík.