4. ročník konference IKI – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Datum konání: 18. ledna 2011  (10:00 – 17:30)

Místo konání: univerzitní areál v Praze 5 – Jinonicích (U Kříže 8 ) [mapa]

Pořadatelé: Česká informační společnost, o.s.; Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN ; Národní technická knihovna

Program: K dispozici na samostatné stránce

Sborník: K dispozici na samostatné stránce

Fotogalerie: K dispozici na samostatné stránce 

Poslání konference:

  • představit nové směry informační podpory poznání a inovací ve společnosti
  • podpořit celoživotní vzdělávání v informační společnosti
  • přispět ke zlepšení kooperace mezi informačními profesionály a firmami
  • průběžné sledování rozvoje informační vědy v souvislostech jiných oborů
  • moderní nástroje zpřístupnění informací pro vzdělání a výzkum
  • informace z pohledu archivářů

Tématické okruhy konference:

  • medicínská informatika a informační služby
  • podpora moderních metod výuky
  • projekty rozvíjející vize informační společnosti
  • prezentace výzkumů doktoranského studia UISK

Účastníkům bude k dispozici bezdrátové připojení k internetu.

Sponzoři

Albertina Icome Praha s.r.o.  Ceiba s.r.o