Praha, 20. 1. 2009

9:10-9:30 Úvodní slovo

Informace o zahájení, průběhu implementace a certifikace ČSVTS podle QMS 9001
Jiří Frýba (Český svaz vědeckotechnických společností)

 • Prezentace [pdf]

Blok Informace pro výzkum a vývoj

ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuters pro hodnocení vědy
David Horký (Thomson Reuters)

 • Prezentace [pdf]

Kooperativní systémy pro vědu a výzkum
Lenka Němečková, Eliška Pavlásková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Ústav výpočetní techniky UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Zlepšování informační podpory scientometrickými postupy
Lucie Vavříková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Nová databáze „CSA Illustrata: Technology“ – Komu je určena?
Boris Škandera (Informetal)

 • Prezentace [pdf]
 • Plný text příspěvku [pdf]

Klasické a moderní ontologie při popisu lékařských algoritmů
Petr Lesný, Jan Vejvalka (Fakultní nemocnice v Motole)

 • Prezentace [pdf]

Blok Technologie s otevřeným zdrojovým kódem

Publikační systémy pro vědecké časopisy – dva nejrozšířenější open-source systémy vs. dva největší komerční systémy
Roman Chýla (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.)

 • Prezentace [pdf]
 • Plný text příspěvku [pdf]

Knihovní software Evergreen a české prostředí
Václav Jansa, Linda Skolková a kol. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]

Open source software v medicíně: příležitosti a překážky
Jan Vejvalka (Fakultní nemocnice v Motole) a kol. (příspěvek přednesl Petr Lesný z téže instituce)

 • Prezentace [pdf]

Drupal jako systém pro podporu výzkumu
Jakub Suchý (Drupal.cz)

 • Prezentace [pdf]

Blok Rozvoj informační společnosti

Výhledy a perspektivy opakovaného využití informací veřejného sektoru v ČR
Aleš Pekárek (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, EPMA, Agentura pro evropské projekty & management)

 • Prezentace [pdf]

Digitalizace indikačních skic v Národním archivu
Jiří Bernas (Národní archiv)

 • Prezentace [pdf]

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení výsledků přenosu znalostí s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality
Jakub Štogr (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Navreme Boheme, s.r.o.)

 • Prezentace [pdf]

Informační služby nejen pro neziskový sektor na příkladu portálu Neziskovky.cz
Kateřina Pojerová (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Neziskovky.cz)

 • Prezentace [pdf]

Informační věda v kontextu kognitivních věd
Věra Pilecká (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

 • Prezentace [pdf]
 • Plný text příspěvku [pdf]

ISSN 1803-6090