8:00-9:00 Registrace účastníků

9:00-9:10 Úvodní slovo

Rudolf Vlasák (Česká informační společnost, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

9:10-11:00 Blok Inovace ve zpřístupnění vědeckých informací

Moderátor: Linda Skolková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Ikaros)

IEEE ve vědecké komunikaci
Sabine Teichert (EBSCO Information Services Berlin)

Věda.cz – budování portálu pro vědu a výzkum
Martin Souček (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

Zpřístupnění vědeckých informací zrakově postiženým
Miloslav Nič (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Šedá literatura na začátku 21. století
Petra Myšková (Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

Šedá literatura jako zdroj odborných informací
Petr Novák (Státní technická knihovna, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

11:00-11:15 Přestávka s občerstvením

11:15-12:45 Blok Nové informační technologie

Moderátor: Linda Skolková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Ikaros)

Nástroje pro léčbu informačního zahlcení
Jiří Šmerda, Vladimír Dosoudil, Radka Findeisová, Marek Winkler (Laboratoř znalostních a informačních robotů, Masarykova univerzita)

Co Web 2.0 dal a vzal
Andrea Fojtů (Ústav výpočetní techniky UK v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů
Linda Skolková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Ikaros), Miloslav Nič (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Projekt Monasterium
Alena Pazderová, Jitka Křečková (Národní archiv)

12:45-13:30 Přestávka – oběd

13:30-15:45 Blok Konkurenceschopnost a informace

Moderátor: Radka Římanová (Česká informační společnost, Státní technická knihovna)

Projekt ESF Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích
Jan Čermák (MEBIS s.r.o.)

Praktické zkušenosti z inovačního podnikání
Ivan Beneš (CityPlan spol. s r.o.)

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí
Richard Papík (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze), Vendula Papíková (Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.)

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně
Petr Lesný (2. lékařská fakulta UK v Praze)

Extrakce a mapování poznatků z textových informací
Tomáš Vejlupek (Tovek spol. s r.o.)

15:45-16:00 Přestávka s občerstvením

16:00-17:30 Blok Informační společnost a ekonomika

Moderátor: Radka Římanová (Česká informační společnost, Státní technická knihovna)

Pružnost a pevnost v informační práci
Boris Škandera (Informetal), Jana Kocurová (Třinecké železárny, a.s., technická knihovna)

Užití průmyslově právní ochrany jako strategického prostředku
Jana Pavková (Úřad průmyslového vlastnictví)

Fondy EU: příležitost pro rozvoj konkurenceschopnosti české ekonomiky v informační společnosti
Petr Očko (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

Výzvy informační ekonomiky na počátku 21. století
Petr Očko (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

17:30-18:00 Diskuse