Adam Kolín
Role knihoven v konceptu eHealth

dlpdFPříspěvek představí informační společnost ve vztahu k elektronickému zdravotnictví neboli konceptu eHealth. Role odborných knihoven v tomto konceptu spočívá v oblasti poskytování informačních služeb elektronického zdravotnictví. Dalším aspektem zapojení knihoven jsou vzdělávací kurzy tzv. eHealth gramotnost související s rostoucím o vyhledávání zdravotnických informací na internetu.

 

Adam Zbiejczuk a Tomáš Pruša
Sociální média a české zdravotnictví v roce 2014

dlpdFJak mohou využívat sociální média instituce, profesionálové i laici v oblasti zdravotnictví? S jejich rostoucím významem se tato otázka stává stále důležitější. Jak vyplývá z analýzy u více jak 300 subjektů, české zdravotnictví značně zaostává ve využívání tohoto nového typu médií nejen za USA nebo státy západní Evropy, ale srovnání nenechází ani u bližších zemí jako je Polsko či Maďarsko. V příspěvku bude popsána současná situace na poli sociální médií ve zdravotnictví v ČR, budou ukázány trendy vyplývající z analýzy v letech 2009-2014 a identifikovány příčiny nízké adopce sociálních médií mezi českými nemocnicemi s ohledem na české právní prostředí. Na základě těchto výsledků budou doporučeny konkrétní kroky pro implementaci sociálních médií v oblasti zdravotnictví.

 

Adéla Jarolímková
Discovery služba Summon v Národní lékařské knihovně: první zkušenosti

dlpdFNárodní lékařská knihovna zpřístupňuje celou řadu plnotextových i bibliografických databází, jejichž využívanost však není optimální především kvůli různorodosti používaných vyhledávacích systémů. V roce 2011 byl proto v NLK zprovozněn metavyhledávací systém MedGate, využívající systém tzv. federativního vyhledávání 360Search od společnosti Serials Solutions, jeho využití se však pohybovalo pouze v řádu desítek přístupů měsíčně a jeho zavedení se nijak neodrazilo ve využívání koncových informačních zdrojů. Proto NLK v roce 2013 přešla ze systému federativního vyhledávání 360Search k discovery systému Summon rovněž od Serials Solutions. Vyhledávací lišta Summonu je integrována přímo do úvodní stránky NLK, což by mělo uživatelům výrazně usnadnit cestu především k plnotextovým zdrojům. Příspěvek prezentuje první zkušenosti s využíváním této služby.

 

Albert Hupa
Health in social media. Polish case study.

dlpdFHow social media is used to promote healthy lifestyle and counteract diseases by its generic users? The speech will cover what Internet users look for in scope of their health in search engines, which advices they seek and which problems they want to solve. The scan of generic discussions is confronted with declarations of Polish social media users, showing the discrepancies between everyday reality and aspirations.

 

Jitka Feberová
Práce s elektronickými informačními zdroji jako povinný předmět na 2. LF UK v Praze – zkušenosti

dlpdFNa 2. LF UK je již čtvrtým rokem vyučován v magisterském studijním programu všeobecné lékařství povinný předmět Informace v medicíně. Příspěvek je shrnutím zkušeností s formou i obsahem této výuky.

 

Martina Franklová
Problematika farkmakovigilance a její řešení pomocí služeb STN International

dlpdFPojem farmakovigilance označuje činnost, jež se zabývá sledováním nežádoucíchi účinků léčivých přípravků na pacienty ve všech fázích vývoje léku. Farmaceutické firmy mají ze zákona povinnost pravidelně sledovat informace nejen o nežádoucích účincích a interakcích léků, ale též další zkušenosti s jejich užíváním, např. v období těhotenství. Tyto informace se získávají od pacientů  a zdravotnických pracovníků a zejména z lékařské literatury – přímo z odborného tisku vydávaného v jednotlivých zemích, nebo celosvětově, z farmaceuticých a medicínských databází typu Medline či Embase. Právě pro sledování ve světových databázích je možné využít databázovou síť STN International, která nabízí širokou škálu databází a precizní vyhledávací nástroje.

 

Petra Nováková a Jiří Pešina
Multimediální portál MojeMedicina.cz – průvodce světem medicíny pro zdravotníky i laiky

dlpdFČeský internet nabízí několik ověřených a profesionálních webových portálů, které mohou pacientovi a jeho rodině být průvodcem v nemoci a lékaři a ošetřujícímu personálu pomohou odpovědět některé otázky a získat tak aktivního informovaného pacienta, který rozumí podstatě nemoci a vyšetřovacím a léčebným metodám.

Jedním z takových zdrojů, který přináší srozumitelné a aktuální informace, napsané nebo řečené těmi, kteří s pacienty denně pracují v rámci multidisciplinární péče, je i multimediální portál MojeMedicina.cz, který však neslouží jen pacientům a široké veřejnosti, ale také lékařům, nelékařským zdravotnickým pracovníkům a v neposlední řadě studentům medicíny.

Přednáška zahrne informace o tom nejzajímavějším, co portál nabízí, jak odborníkům, tak laické veřejnosti, od přednášek z tuzemských lékařských kongresů a konferencí, přes živé webcasty, ve kterých se může široká veřejnost ptát lékařů až po  originální cykly vzdělávacích pořadů ze světa medicíny, které mají za cíl zbavit veřejnost strachu z vyšetření a léčby. Věnovat se budeme i technologickým zajímavostem a principům, na kterých portál MojeMedicina pracuje pro větší komfort svých návštěvníků. Jako příklad lze uvést vyhledávání v mluveném slově, responsivní design, přehrávač prezentací a videa a přístupnost nejen pro vidomé.

 

Vladimír Kebza
Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích

dlpdFCílem příspěvku je představit problematiku klasifikačních systémů, které jsou využívány jako selekční jazyky v informačních zdrojích pro farmaceutické obory. Prezentovány jsou zejména „ryze farmaceutické“ klasifikační soustavy, např. ATC, NDC a DIN, dále pak selekční jazyky převzaté z příbuzných oborů (registrační číslo CAS, terminologický systém SNOMED CT nebo tezaurus MeSH), a sice z hlediska jejich využití, struktury či vývoje.