2. ročník konference IKI – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Datum konání: 20. ledna 2009

Místo konání: univerzitní areál v Praze 5 – Jinonicích (U Kříže 8 ) [mapa]

Pořadatelé: Česká informační společnost, o.s., a Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Program: K dispozici na samostatné stránce

Sborník: K dispozici na samostatné stránce

Fotogalerie: K dispozici na samostatných stránkách

Zpráva z konference: K dispozici v elektronickém časopise Ikaros

Poslání konference:

 • představit různé směry informační podpory otevírající nové obzory poznání a inovací,
 • naznačit možnosti využití softwarů s otevřeným zdrojovým kódem v oblasti informačních služeb,
 • přispět ke zlepšení kooperace mezi informačními profesionály a firmami,
 • prezentovat různé směry vývoje v medicínské a chemické informatice,
 • zlepšit mezioborovou komunikaci,
 • přispět k rozvoji informační společnosti.

Tematické okruhy konference:

 • informační brokering a firemní prostředí,
 • medicínské a chemické informace na rozcestí,
 • nové informační technologie,
 • konvergence nebo divergence otevřených a komerčních softwarů,
 • rozvoj informační společnosti.

 

Sponzoři:

Albertina icome Praha s.r.o.

Thomson Reuters

Partner:

MINERVA vzdělávací společnost, s.r.o.

Mediální partner:

Ikaros