Výstupy členské schůze

V pondělí 24. 4. 2023 se uskutečnila pravidelná členská schůze. Zasedání proběhlo v prostorách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Centru Krystal v Praze. Všem zúčastněným moc děkujeme!

Podrobný zápis ze schůze:  Zápis členské schůze. Přílohou k zápisu je i rozpis plánované činnosti a rozpočet na tyto aktivity a činnosti spolku v roce 2023. Rozpočet a plán činnosti byl rovněž schválen.

Nejdůležitějšími výstupy setkání, které se řídilo předem zveřejněným programem byla rekapitulace činnosti spolku v roce 2022, novelizace stanov a schválení nového organizačního řádu.


Naše aktivity

ČIS finančně podporuje výběrový seminář Odborné fórum na Ústavu informačních studií a knihovnictví, které je možností, kde mohou potkat a společně diskutovat odborníci z oblasti informační vědy, knihoven, technologií a nových médií se studenty a studentkami.

Na přednášky, které jsou každé pondělí v čase 10.50-12.20 online, jste srdečně zváni! Aktuální program najdete na webu ÚISK.

Zprávy

9. 2. 23 Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

Podrobné informace o činnosti spolku

arrow
9.11.16 ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, Z. S.Dne 8.12 proběhne členská schůze ČIS, z.s. V odkazu je přiložena přihláška. arrow
7.11.16 IKI SCHOLARIS 2016Prezentace z přednášek, které proběhly na letošním IKI 2016, jsou nyní ke stažení. arrow
9.10.16 IKI SCHOLARIS 2016Přihlášovací formulář na IKI 2016 a program akce jsou již k dispozici. arrow
9.4.16 IKI 2016Konference IKI 2016 se bude konat 21. 10. 2016 v Praze Jinonicích.
6.3.16 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ČISZápis z jednání výkonného výboru ČIS, z. s. ze dne 2. 2. 2016 arrow
6.3.16 Organizační řádAktualizace organizačního řádu – platné od 10.12.2016 ČIS arrow
6.3.16 Stanovy ČIS, z.s. Nové Stanovy platné od 10.12.2016 ČIS arrow
16.12.15 Členové výkonného výboru (včetně předsednictva) ČIS, z. s. Aktualizace v sekci Členové ČIS arrow
16.12.15 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ČISZápis kontroly průběhu členské schůze České Informační Společnosti z 10.12.2015 arrow
16.12.15 ČLENSTVÍ V ČESKÉ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTIAktualizace v sekci ‚Členství‘ arrow
28.03.15 INFORMACE O ČINNOSTI ČIS V ROCE 2014Informace o činnosti České informační společnosti, o.s. v roce 2014. arrow
16.11.14 IKI 2014 – PREZENTACE A FOTOZÁZNAMAktuálně jsou k dispozici průvodní prezentace ke konferenci IKI2014 a k vidění fotografie z konference. arrow
18.10.14 IKI 201413. 11. 2014 se od 8.45 bude konat v prostorách Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK konference IKI 2014 Medica. Registrační formulář je již k dispozici. 6.11.14: AKTUALIZACE O ČASOVÝ HARMONOGRAM. arrow
22.04.14 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ČIS.Zápis z porady ze dne 24.2.2014 + Návrh rozpočtu ČIS na rok 2014 + Zpráva o hospodaření ČIS za rok 2013. arrow
10.04.14 STUDENTSKÁ KONFERENCE ‚KOKON 2014‘.Česká informační společnost je spolupořadatelem studentské KOmunitní KONference UISK – KOKON 2014 arrow
10.04.14 INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2013Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., Členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2013. arrow
04.12.13 KONFERENCE ‚IKI 2013‘Do složky IKI 2013 byla přidána fotogalerie a sborník příspěvků. arrow
03.11.13 PŘIHLÁŠKA KE KONFERENCI ‚IKI 2013‘21.11. se koná 6. ročník IKI! Informace a přihláška jsou už k dispozici. arrow
26.05.13 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ČISZápis z porady ze dne 12.2.2013. arrow
20.03.13 ČESKÉ E-KNIHY V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH – VIDEO + PREZENTACEDoplnění videozáznamů a prezentací z koference ČESKÉ E-KNIHY V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH arrow
05.02.13 ČESKÉ E-KNIHY V ČESKÝCH KNIHOVNÁCHInformace o akci konající se 11. února 2013, kterou pořádají Národní technická knihovna a Česká informační společnost, o.s. arrow
05.02.13 INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2012Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., Členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2012. + TÉMATICKÁ SPOLUPRÁCE ČSVTS V OBLASTECH ICT S ITU A WHO.PDF + ZÁMĚR PROJEKTU ČSVTS “ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ“.PDF arrow