IKI 2013: Rozmanitost informačního světa

Datum konání: 21. listopad 2013 v čase 8.30-14.30
Místo konání: Ústav vědeckých informací, 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2


videokonference

Pořadatelé:

  • Česká informační společnost, o.s.,
  • Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice

Kontakty:

  • Kontakt pro informace o konferenci: David Horváth (david.horvath@lf1.cuni.cz), ÚVI 1. LF UK, tel. 224 965 613 nebo Radka Římanová (rimanova@seznam.cz). ČIS, o.s. , tel. 603 912 002.

Související odkazy:

PROGRAM IKI 2013

SBORNÍK PREZENTACÍ + JEJICH ABSTRAKTY

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE