Česká expozice na veletrhu ITU TELECOM WORLD 2011
Pavel Zubina (Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem), Richard Papík (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha)

  • Prezentace [pdf]

Osamělý mořeplavec
Boris Šimák, Petr Ondráček

  • Prezentace [ppt]

Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví
Helena Bouzková

  • Prezentace [ppt]

Jak ji dostat do postele… (aneb odborné knihy z online zdrojů a e-čtečky)
Jiří Kadleček, Jakub Petřík (Albertina icome Praha)

  • Prezentace [ppt]

Informační systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Tomáš Chudlarský (ÚISK, FF UK)

  • Prezentace [ppt]

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích
Zuzana Šidlichovská

  • Prezentace [ppt]

Digitální stopy
Roman Rak

  • Prezentace [ppt]

Indexy a uživatelé paměťových institucí
Martin Vojnar

  • Prezentace [ppt]

Specializovaná databáze pro výzkum astrofyziky a  astronomie
Radka Svašková

  • Prezentace [pps]

Odborná terminologie knihovnictví a informační vědy očima uživatelů databáze TDKIV
Helena Kučerová

  • Prezentace [pps]