Členové zastupitelstva (včetně předsednictva)

Ve dnech 3. – 9. 12. 2015 proběhla náhradní členská schůze, jejíž kontrola proběhla dne 10. 12. 2015. Tato členská schůze zvolila výkonný výbor v tomto složení:

  • PhDr. Radka Římanová
  • PhDr. Hana Skálová
  • Mgr. Tomáš Gec
  • PhDr. Jindřiška Kotrlová
  • Doc. PhDr. Rudolf Vlasák

Na první schůzi nově zvoleného výkonného výboru, která se uskutečnila 14. 12. 2015, bylo zvoleno předsednictvo výkonného výboru ČIS, z. s. předsedkyní zastupitelstva se stala PhDr. Radka Římanová, místopředsedy Mgr. Tomáš Gec a PhDr. Jindřiška Kotrlová.

Platnost volby zastupitelstva do 9. 12. 2020.


Do roku 2014 byla Česká informační společnost vedena tzv. zastupitelstvem (název výkonný výbor byl zaveden v souvislosti se změnami, které přinesl Nový občanský zákoník), které pracovalo ve složení: Mgr. Pavla Jirková, PhDr. Milena Medková, PhDr. Richard Papík, Ph.D., PhDr. Radka Římanová, PhDr. Hana Skálová, Doc. PhDr. Rudolf Vlasák, MUDr. Pavel Zubina.

Předchozí zastupitelstvo bylo zvoleno v korespondenčních volbách v roce 2004 (v důsledku rezignace některých členů zastupitelstva na funkci a dále vzniku odborných sekcí ČIS bylo zastupitelstvo od roku 2004 doplněno o další členy, konkrétně o PhDr. Radku Římanovou, MUDr. Pavla Zubinu, PhDr. Milenu Medkovou, Mgr. Lindu Skolkovou, Mgr. Pavlu Jirkovou a PhDr. Hanu Skálovou). Členy předsednictva zastupitelstva byli doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, PhD., a PhDr. Radka Římanová. Dalšími členy zastupitelstva byli PhDr. Jindra Andrášová, MUDr. Pavel Zubina, PhDr. Milena Medková, PhDr. Hana Koblihová, Mgr. Linda Skolková a Ing. Zdeňka Šilhová. Na činnost zastupitelstva dohlížela revizní komise, jejími členkami byly na konci volebního období PhDr. Zdeňka Kloučková, PhDr. Petra Večeřová a Ing. Hana Študentová.