IKI Medica 2014

Datum konání: 13. listopad 2014 od 8.45
Místo konání: Ústav vědeckých informací, 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2

Pořadatelé:

  • Česká informační společnost, o.s.,
  • Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice

Kontakty:

  • Kontakt pro informace o konferenci: David Horváth (david.horvath@lf1.cuni.cz), ÚVI 1. LF UK, tel. 224 965 613 nebo Radka Římanová (rimanova@seznam.cz). ČIS, o.s. , tel. 603 912 002.

Související odkazy:

Sborník přednášek IKI Medica 2014

Časový harmonogram IKI Medica 2014

Fotogalerie z konference