8:00-9:10 Registrace účastníků

Registrace bude otevřena i po začátku odborného programu. V zájmu dodržení časového harmonogramu programu prosíme účastnky, aby nenechávali registraci na poslední chvíli, děkujeme!

9:10-9:30 Úvodní slovo

Informace o zahájení, průběhu implementace a certifikace ČSVTS podle QMS 9001
Jiří Frýba (Český svaz vědeckotechnických společností)

9:30-11:45 Blok Informace pro výzkum a vývoj

ISI Web of Knowledge a další nástroje Thomson Reuters pro hodnocení vědy
David Horký (Thomson Reuters)

Kooperativní systémy pro vědu a výzkum
Lenka Němečková, Eliška Pavlásková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Ústav výpočetní techniky UK v Praze)

Zlepšování informační podpory scientometrickými postupy
Lucie Vavříková (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

10:45-11:00 Přestávka na kávu

Nová databáze „CSA Illustrata: Technology“ – Komu je určena?
Boris Škandera (Informetal)

Klasické a moderní ontologie při popisu lékařských algoritmů
Petr Lesný, Jan Vejvalka (Fakultní nemocnice v Motole)

11:50-12:40 Přestávka na oběd

12:40-14:20 Blok Technologie s otevřeným zdrojovým kódem

Publikační systémy pro vědecké časopisy – dva nejrozšířenější open-source systémy vs. dva největší komerční systémy
Roman Chýla (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.)

Knihovní software Evergreen a české prostředí
Václav Jansa, Linda Skolková a kol. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

Open source software v medicíně: příležitosti a překážky
Jan Vejvalka (Fakultní nemocnice v Motole) a kol. (příspěvek přednesl Petr Lesný z téže instituce)

Drupal jako systém pro podporu výzkumu
Jakub Suchý (Drupal.cz)

14:20-14:40 Přestávka na kávu

14:40-16:45 Blok Rozvoj informační společnosti

Výhledy a perspektivy opakovaného využití informací veřejného sektoru v ČR
Aleš Pekárek (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, EPMA, Agentura pro evropské projekty & management)

Digitalizace indikačních skic v Národním archivu
Jiří Bernas (Národní archiv)

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení výsledků přenosu znalostí s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality
Jakub Štogr (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Navreme Boheme, s.r.o.)

Informační služby nejen pro neziskový sektor na příkladu portálu Neziskovky.cz
Kateřina Pojerová (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Neziskovky.cz)

Informační věda v kontextu kognitivních věd
Věra Pilecká (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze)

16:45-17:00 Závěrečná diskuse