escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Katalogizační komise SKIP a ČIS v knihovně Vysoké školy umělecko-průmyslové dne 22. 10. 2008, 14.00 – 16.30 hod.

Jde o vysokoškolskou knihovnu s poměrně dlouhou historií, založena byla spolu se školou. Přijala nás a hlavního slova se ujala dlouholetá vedoucí této knihovny Mgr. Holoubková, zároveň i katalogizátorka dané knihovny. V příjemné atmosféře historické budovy této školy jsme se seznámily se zvláštnostmi fondů a služeb knihovny. Rozsáhlý, vzácný a členitý fond knihovny (včetně vzácných dlouhých řad ročníků časopisů i speciální druhy, např. katalogy výstav, prodejní aj.) je až na výjimky zpřístupněn jen prezenčně a zpravidla jen přes osobu knihovnice.

Knihovna postupně vytváří elektronický katalog, přístupný online. Je převáděn ze systému ISIS do T-Series, ve kterém se nadále pokračuje,mj. proto, že ALEPH je pro tento typ a velikost knihovny finančně náročný. O dalších změnách bude rozhodovat konzorcium uměnovědných knihoven, které společně vybere nový systém. Zaujal nás také služební generální lístkový jmenný katalog, vedený od počátků knihovny, obsahující i četné krasopisně ručně psané katalogizační záznamy. Paní Mgr. Holoubková nám připravila příjemné prostředí k jednání, maximálně se nám věnovala a odpovídala na různé i všetečné otázky. Provedla nás také celou knihovnou.

Pokud jde o materiál k terminologii (elektronický, interaktivní, naskenovaný, online, offline katalog s uvedením synonym a výkladů), na místě jsme na základě diskuse zpřesnily i zjednodušily výklad termínu „naskenovaný katalog“, přijaly jsme přiřazení zřídka užívaného synonyma „obrazový katalog“ k termínu „naskenovaný katalog“ (se zkratkou „zř.“).

Projednaly jsme i dopisy Lindy Skolkové (za SKIP) a Radky Římanové (za ČIS), požadující větší informovanost o činnosti naší komise. Zápisy ze schůzek již od roku 2007 vyhotovujeme, předáváme dr. H. Nové. Plán činnosti, zprávy o činnosti i obvyklé programy schůzek jsme připraveny zasílat na příslušné adresy. Kontaktní osobou je PhDr. Helena Dewetterová (e-mail: helena.dewetterova@ff.cuni.cz, tel.: 221619240).

Zapsala Hana Vodičková

Comments are closed.