escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Archive for the ‘Zápisy z porad’ Category

REKAPITULACE ROKU 2017

Členská schůze ČIS, z.s. proběhla dne 20. 12. 2017 v Praze.

Zápis z jednání, zpráva o činnosti 2017, výkaz Čerpání a příjmů finančních prostředků v roce 2017 a Plán čerpání a příjmů finančních prostředků ČIS, z. s. je dostupný ZDE.

Zápis z jednání výkonného výboru ČIS, z. s. ze dne 2. 2. 2016

Dne: 2.2.2016
Kde: Praha 1,  SVI 1. LF UK

PDF File

Zápis z jednání, 2.2.2016

 

Zápis kontroly průběhu členské schůze ČIS (2015)

Dne: 10.12.2015
Kde: Praha 5, U Kříže 8

PDF File

Zápis kontroly průběhu členské schůze České Informační společnosti

 

Zápis z jednání zastupitelstva ČIS

Dne 24. 2. 2014 Místo konání: Praha, OVI 1LF UK

Přítomní: Radka Římanová, Rudolf Vlasák, Richard Papík, Jindřiška Kotrlová, Hana Skálová, Pavel Zubina, Richard Papík, Pavla Jirková, Omluveni: Tomáš Gec

 1. Kontrola zápisu z 12. 2. 2013
 2. Během schvalování rozpočtu pro rok 2013 bylo zastupitelstvo upozorněno, že vzhledem ke zpětným platbám účtárně ČSVTS (tato účtárna např. proplácí dohody a účtuje je až v dalších měsících) neobsahuje všechny položky. V roce 2013 se již podařilo v rozpočtu na rok 2014 tuto skutečnost lépe podchytit.
 3. Proběhla konference IKI 2013, 21. 11. 2013 – zastupitelstvo děkuji všem pořadatelům. Akce měla vysoký mediální ohlas. Prezentace jsou k dispozici na youtube a webu ČIS.
 4. Uzavřena dohoda o provedení práce s administrativní pracovnicí, hospodaření se nyní daří lépe sledovat.
 5. Valných hromad ČS VTS se účastnil P. Zubina a R. Římanová
 6. Změna názvu společnosti a sladění činnosti s novým občanským zákoníkem proběhne v průběhu roku 2014, v akci metodicky pomáhá ČS VTS.
 7. Výroční konference NA ČR – 20. 2. 2014, volil se nový výbor, předsedkyni dr. Matušíková.
 8. Zastupitelstvo schválilo zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2013 viz příloha.
 9. Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2014, včetně plánovaného příspěvku na exkurzi pobočky NA vevýši 7000 Kč (vzhledem k trvalé členské základně) viz příloha
 10. Schválena zpráva o činnosti ČIS za rok 2013 pro ČSVTS a členskou základnu ČIS.
 11. Koncem září (21. – 24.9.2013) zástupci ústředí ČSVTS hostili 6 člennou delegaci z Číny, a to 4 zástupce z ČÁST – Čínské asociace pro vědu a techniku a 2 zástupce z HAST – Heilongjiang asociace pro vědu a techniku, která reprezentuje CAST v severovýchodní provincii Číny Heilongjiang. Důvodem oficiálního setkání bylo prohloubení vztahů mezi organizacemi a zájem o spolupráci. MUDr. Zubina zajistil pro tuto příležitost setkání delegací prezentační účast ing.Ivo Vaňka, směřující k pozvání čínských expertů na BCBL 2014 v segmentu spolupráce ČSVTS v oblasti životního prostředí a rozvoje vědy a výzkumu (podpora cílů ČSVTS v ČIP).
 12. Závěry a doporučení konference České inovační partnerství, pořádané ČSVTS dne 3.4.2013 v Praze o programovém podílu ČS VTS v českém svazu:
 13. Usnesením vlády ČR č. 867 z 28. 11. 2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014 – 20 v podmínkách ČR bylo rozhodnutoo přípravě jednotlivých operačních programů ČR.
 14. V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je řešena problematika inovací v ČR.
 15. ČSVTS připravil a na pracovním kulatém stole – jehož se zúčastnili mimo jiné také představitelé MPO, MŠMT, AMSP, AVO – konaném v říjnu 2011 předložil k veřejnému projednání návrh  na vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem ČIP by měla být koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR a tím i k zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU. Činnost ČIP by měla probíhat ve spolupráci ČSVTS se státní správou, s podnikatelskou sférou, zejména s institucemi reprezentujícími podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost (jako jsou SPD, AMSP a další), s akademickou a vědeckou výzkumnou oblastí a dalšími zainteresovanými organizacemi.
 16. České inovační partnerství bude vycházet z principů evropských partnerství pro období 2014-20 a na smluvním základě mezi jednotlivými členy bude spolupracovat s partnerskými institucemi a organizacemi při inovačních procesech komunikační formou, zejména prostřednictvím konferencí,seminářů, kurzů a aktivitami odborných týmů složených z odborníků členských organizací ČIP.
 17. Vytvořením ČIP bude umožněno využít řadu nevládních organizací, zastupovaných členskými organizacemi ČSVTS, případně dalších relevantních organizací k širší mezinárodní spolupráci v oblasti inovací. Tato spolupráce umožní větší informovanost o mezinárodních zkušenostech aplikovaných v inovačních politikách a o využívání dalších právních a administrativních nástrojů ke zlepšení národní úrovně konkurenceschopnosti (např. o evropském patentu, evropské kartě inženýra apod.).
 18. Konference doporučuje ČSVTS projednat s odpovědnými státními orgány zařazení ČIP do Dohody o partnerství pro programové období 2014-20 připravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 19. Konference doporučuje ČSVTS jednat s MPO o spolupráci při naplňování projektu České inovační partnerství v části zabývající se problematikou podnikání a inovace pro konkurence-schopnost.
 20. Konference považuje za vhodné, aby ČSVTS jednalo s MŠMT o zahrnutí problematiky výzkumu a vývoje pro inovace příslušející do resortu MŠMT do projektu České inovační partnerství.
 21. Konference doporučuje navázat spolupráci při vytváření a realizování inovačního partnerství se Senátem resp. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
 22. Předmětem zájmu o spolupráci v projektu ČIP by měla být také vedení krajů v rámci jejich inovačních strategií.

Další jednání

 • IKI 2014 – vzhledem k rozpočtu na rok 2014 je nutné snížit rozpočet, ke zvážení, zda od nečlenů začít vybírat 100 Kč (což je vlastně příspěvek na členství). Zálohově lze podle počtu registrovaných platit z rezerv účtu. Případně požádat o příspěvek.
 • Konference IKI 2014 – zaměření na akademický mediícnský. Programový výbor. Lékařská a zdravotnická tématika. Název M-IKI 2014 (MIT – medicína, informace, technologie). Zaměření na medicínu. David Horváth a Hana Skálová. Přednášky zdravotnické a lékařské. Termín druhá polovina října až listopad 2014
 • Stanovení členského příspěvku na rok 2014 – 100 Kč individuální člen, 2000 institucionální člen.
 • Zpráva o transformaci na spolek – v první polovině roku musí proběhnout revize stanov a během 2015  změna názvu.

 

PDF File

Návrh rozpočtu ČIS na rok 2014

 

PDF FileZpráva o hospodaření ČIS za rok 2013

 

Kontrola zápisu:

Doc. Richard Papík
MUDr. Pavel Zubina

Zápis z jednání zastupitelstva ČIS

Účastníci: Doc. Vlasák, Dr. Skálová, Dr. Zubina, Dr. Jirková, Dr. Římanová, Mgr. Žižková
Omluven: Doc. Papík
Dne konání 12. 2. 2013 v Praze
 1. Dne 11. 2. 2013 se konal seminář České e-knihy v českých knihovnách. ČIS spolupořadatel, hlavní pořadatel NTK. Akce se zúčastnilo 140 účastníků. Záznam všech přednášek bude přístupný v repozitáří NTK, na webu ČIS bude umístěna informace o akci s odkazem na repozitář NTK.
 2. Zastupitelstvo odsouhlasilo zprávu o činnosti společnosti za rok 2012, přístupné na webu ČIS a zasláno v listinné podobě předsednictvu ČS VTS.
 3. Zaplacen příspěvek členské společnosti vůči ČS VTS.
 4. Zaslána výzva na zaplacení členských příspěvků.
 5. Proběhla volba nové členky revizní  komise dr. Jindřiška Kotrlá.
 6. Zastupitelstvo se seznámilo s přehledem  hospodaření za rok 2012. Přehled hospodaření  koreluje s výkazem činnosti , takže i položky účetně podchycené v roce 2011 nebo 2013
 7. IKI 2013 bude 21. 11. 2013, místo  ÚVEI 1. LF a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2, kapacita 120 osob. Hlavní pořadatel ÚVEI 1.LF a VFN, spolupořadatelé ČIS, NTK. Umístění videozáznamu v repozitáří ÚVEI 1. LF a VFN.
 8. Loňská neformální akce do Izraele měla  velký úspěch, akce mimo rozpočet ČIS. Další akce možná 2014.
 9. Dr. Zubina připomíná potřebu udržet spolupráce s knihovnou ITU v Ženěvě, řeší doc. Papík. Dále zapojeno předsednictvo  ČS VTS.
 10. Na vedení administrativy  bude uzavřena dohoda o provedení práce s limitem 24 tis. Kč.
 11. Schválen rozpočet ČIS na rok 2013.
 12. Účast na valných hromadách ČS VTS, pověřen dr. Zubina.
 13. Zpráva o činnosti pobočky při NA ČR. Pan Roman Straka má na starosti  změnu názvu pobočky roman.straka@nacr.cz
 14. Další aktivity NA ČR – výroční konference, 15.archivní konference v červnu v Ostravě. Dva semináře k dokumentům audio video.
 15. Nutné vyřídit změnu názvu společnosti na zájmové sdružení. Pověřena Radka Římanová.
 16. Další jednání  zastupitelstva bude v 2013 na ÚVI 1. LF, U Nemocnice 2, Praha 2 v červnu 2013.

Zápis z jednání zastupitelstva ČIS

Účastníci: Dr. Skálová, Dr. Zubina, Doc. Papík, dr. Jirková, Dr. Římanová
6. 12.2012

 1. Dr. Zubina – zpráva o činnosti společnosti za rok 2012 do 30. března 2012. Předsednictvo ČS VT prostřednictvím ČlS

2. Honorární konzul pro Austrálii se z iniciativy ČIS sešel s ČS VTS. V roce 2013 by se měla zpracovat prezentace australské strany pro ČS VTS. Termín prezentace v březnu 2013.

Koordinací aktivit je pověřen Dr. Zubina. Je pověřen k oslovení členské základny clenovecis@seznam.cz , a zorganizuje způsob navázání konkrétní spolupráce mezi ČlS a okolním prostředím. V případě zájmu lze zorganizovat setkání zájemců s konkrétní prezentací možných aktivit spolupráce s australskou, případně jinou stranou.

3. Zpráva o zprávě revizní komise – nebyly shledány vážné nedostatky ve vynakládání prostředků. Shledány vážné nedostatky ve vedení archivu.

Zastupitelstvo doporučuje řešit kapacitní problém uzavřením dohody o provedení práce v rozsahu 24 tis. Kč ročně na vedení archivu ČIS a komunikaci s účtárnou ČS VTS.

PDF FileZPRÁVA O REVIZI HOSPODAŘENÍ ZASTUPITELSTVA.pdf

.

4. Činnost ČIS v roce 2012 – Jinonické informační pondělky (ve spolupráci s UISK), spolupráce na projektu Seminář ke zpřístupňování šedé literatury, dále projektu tvorby autoritních souborů NTK a ČVUT.

5. Zastupitelstvo ČIS stanovilo na rok 2013 členské příspěvky ve výši 100 na individuálního člena a 2000 Kč pro člena kolektivního.

6. Pobočka ČIS pri Národním archivu – uskutečněna exkurze do archivů Velké Británie. Zpráva na webu ČIS.

7. Zastupitelstvo pobočky NA ČR – volby budou v roce 2014.

8. Doc. Papík prozkoumá ve spolupráci s paní Vidouvencovou možnost podpory účasti ČIS v ASIST (možnost přispění na členský příspěvek).

9. Konference IKI 2013 bude konat v 2. polovině roku, předběžně v listopadu 2013. Doc. Papík se ujme přípravy programu konference lKl 2013. Dr. Zubina nabízí spolupráci ČLS ZIVI na programu, dr. Skálová prověří organizační podmínky ze strany 1. LF. Organizační zajištění zajistí dr. Skálová.

10. Webové stránky ČIS VTS umístněny na server ČS VTS. Správa na dohodu o provedení práce – funguje.

11. Příští jednání zastupitelstva budev 19. února 2013 na ÚVI, LF UK, Praha 2.

12. Zastupitelstvo ČlS prijato rozhodnutí podporovat spolupráci s dalšími odbornými společnostmi.

Zápis zastupitelstva z 3.8.2011

Virtuální zasedání
Založeno 20. 5. 2011, ukončeno bude  3. 8. 2011.
ze schůzky 3. 8. 2011 se omluvila Pavla Jirková, Richard Papík, Milena Medková, Rudolf Vlasák

 

 1. Radka Římanová oslovila zastupitelstvo ČIS stran možné změny jednání z fyzických schůzek na schůzky virtuální. Souhlasí: Zubina, Vlasák, Skálová, Jirková, Medková, Papík, Skálová; nebylo ověřeno Vlasákem.  Forma: Google Document, členové zastupitelstva požádáni o sdělení e-mailu k účtu Google.
 2. Radka Římanová se zúčastní 26. 5. 2011 Valné hromady ČS VTS.
 3. Zastupitelstvo schválilo registraci www stránky  společnosti do projektu WebArchiv, smlouva odeslána do NK ČR dne 23. 5. 2011.
 4. Radka Římanová rozeslala návrh termínu na schůzku v systému Doodle. Termíny 13. 7., 27.7.,3.8.17.8. vždy v 13 hod. v NTK.
 5. Ohledně správy webu bude uzavřena dohoda o provedení práce s Martinem Piatkem. Náklad maximálně 15 000 Kč ročně, práce max. 150 hodin ročně, výplata na základě výkazu práce. Přijat na základě doporučení H. Skálové.
 6. ČIS se podílela na akci BigClean 2011 viz http://bigclean.org/praha/ . Náklad 5000 Kč. Forma dohoda o provedení práce pro Štefana Urbánka, typ činnosti Přednáška o čištění dat Data Quality Managementu frameworkku Brewery, vedení workshopu o čištění dat v rámci akce BigClean 2011.
 7. ČIS získala dar od ČS VTS – 62 000 tis. Kč. Stalo se tak na základě zaplacení členského příspěku 3000 Kč. Od roku 2012 bude vyžadován i důkaz o činnosti organizace, např. odkaz na aktualizovaný web.
 8. Dne 30. 5. 2011 byl členům ČIS zaslána výzva ČS VTS ohledně záměru ČS VTS – projekt do výzvy „České inovační partnerství“. Termín pro nahlášení zájemců o činnost na tomto projektu za ČIS do 15. 6. 2011 předsedkyni ČIS. Za ČIS byla na základě projeveného zájmu nominována Ing. Dagmar Vránová. Dne 20. 6. 2011 zaslán e-mail paní Vidovencové s nominací.
 9. Schůze zastupitelstva se uskuteční 3. 8. 2011 v 13:00  v Národní technické knihovně
 10. Program schůze
  a) kontrola funkčnosti virtuálních přístupů do virtuálního zápisu
  b) schválení virutálního zápisu,         c) porada o IKI 2012
  d) schválení kooperace na projektech s NTK – automatizované zpracování dat – autoritní soubory, bibliografický katalog
  e) návrh na spolupráci se SKIP v rámci zájezdů – příspěvek na účast pro členy ČIS
  f) Medková – Informace o projektu OP VK , Partnerství a sítě, “Informace a konkurenceschopnost” – příjemce Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta – možnost zapojení členů zastupitelstva ČIS do projektu – aktivní účast na přípravě a řízení workshopů (témata: CI, správa a řízení informací, sociální sítě), práce na DPP
 11. Česká informační společnost bude registrována na el. tržišti B2B, s cílem možnosti se transparentně ucházet o zakázky státní správy. Kontaktní osoby MUDr. Pavel Zubina a Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Kontaktní e-mail: cisvts@seznam.cz
 12. Konference IKI 2012 – termín pořádání 17. ledna 2012. Návrh struktury programu:

12 přednášek – doktorandi UISK – 4 přednášky; medicínské informace – 4  přednášky;sponzoři – 2;;call for paper (profesionálové – 2 přednášky. Na poradě nutné rozhodnout o dalších podrobnostech.Akce nahlášena do knihovnického kalendáře.

Zápis projednán na schůzi 3. 8. 2011.

Svým podpisem to potvrzují:

Souhlasím. P. Jirková, P. Zubina, H. Skálová, Římanová

Zápis ze schůzky Katalogizační komise ČIS a SKIP konané dne 22. 2. 2009

Program: přednáška mgr. Edity Lichtenbergové z Národní knihovny o nových trendech ve jmenné katalogizaci

Současný stav jmenné katalogizace obecně charakterizovala, že se nachází v „mezičase“: nové trendy budou znamenat značné změny, nicméně ty se teprve připravují, testují a jejich uvedení do praxe je záležitostí delšího časového období.

Přednášku proto rozdělila na 2 části podle termínů realizace

 1. Aktuální úkoly katalogizační politiky jsou zejména:
  • rozvoj národních autorit
  • řešení urgentních problémů ve standardizaci (zejména elektronické zdroje, edice, aktualizace formátu MARC 21atd.)
  • obohacování záznamů o informace nad rámec běžné katalogizace
  • vzdělávání katalogizátorů.
 2. Úkol pro dlouhodobé řešení, který v praxi bude znamenat opravdu nový trend ve jmenné katalogizaci, jsou nová katalogizační pravidla s označením RDA (Ressource description and access), které by měly nahradit současně platná pravidla AACR2.
  Po jejich dopracování je budou nejprve testovat americké knihovny, které se dobrovolně přihlásily. Teprve po ověření v praxi se nová pravidla stanou mezinárodně platným standardem. Způsob implementace je možné sledovat již nyní ze změn ve formátu MARC 21, do něhož knihovny, které RDA budou testovat, začaly doplňovat nová pole (např. MARC PROPOSAL NO.2009-01/3: Identifying work, expression, and manifestation rekord in the MARC 21. Bibliographic and Autority formats.)

Schůzka se konala v pracovně mgr. Lichtenbergové, proto byl počet účastníků omezen prostorovými možnostmi a pozváni byli pouze členové Katalogizační komise. Vzhledem k zmíněnému „mezičase“ v nový trendech ve jmenné katalogizaci doporučují účastníci přednášky i mgr. Lichtenbergová neiniciovat zatím uspořádání podobné přednášky pro širokou odbornou veřejnost.

Zapsala: Helena Dewetterová, 23. 3. 2009

Katalogizační komise SKIP a ČIS v knihovně Vysoké školy umělecko-průmyslové dne 22. 10. 2008, 14.00 – 16.30 hod.

Jde o vysokoškolskou knihovnu s poměrně dlouhou historií, založena byla spolu se školou. Přijala nás a hlavního slova se ujala dlouholetá vedoucí této knihovny Mgr. Holoubková, zároveň i katalogizátorka dané knihovny. V příjemné atmosféře historické budovy této školy jsme se seznámily se zvláštnostmi fondů a služeb knihovny. Rozsáhlý, vzácný a členitý fond knihovny (včetně vzácných dlouhých řad ročníků časopisů i speciální druhy, např. katalogy výstav, prodejní aj.) je až na výjimky zpřístupněn jen prezenčně a zpravidla jen přes osobu knihovnice.

Knihovna postupně vytváří elektronický katalog, přístupný online. Je převáděn ze systému ISIS do T-Series, ve kterém se nadále pokračuje,mj. proto, že ALEPH je pro tento typ a velikost knihovny finančně náročný. O dalších změnách bude rozhodovat konzorcium uměnovědných knihoven, které společně vybere nový systém. Zaujal nás také služební generální lístkový jmenný katalog, vedený od počátků knihovny, obsahující i četné krasopisně ručně psané katalogizační záznamy. Paní Mgr. Holoubková nám připravila příjemné prostředí k jednání, maximálně se nám věnovala a odpovídala na různé i všetečné otázky. Provedla nás také celou knihovnou.

Pokud jde o materiál k terminologii (elektronický, interaktivní, naskenovaný, online, offline katalog s uvedením synonym a výkladů), na místě jsme na základě diskuse zpřesnily i zjednodušily výklad termínu „naskenovaný katalog“, přijaly jsme přiřazení zřídka užívaného synonyma „obrazový katalog“ k termínu „naskenovaný katalog“ (se zkratkou „zř.“).

Projednaly jsme i dopisy Lindy Skolkové (za SKIP) a Radky Římanové (za ČIS), požadující větší informovanost o činnosti naší komise. Zápisy ze schůzek již od roku 2007 vyhotovujeme, předáváme dr. H. Nové. Plán činnosti, zprávy o činnosti i obvyklé programy schůzek jsme připraveny zasílat na příslušné adresy. Kontaktní osobou je PhDr. Helena Dewetterová (e-mail: helena.dewetterova@ff.cuni.cz, tel.: 221619240).

Zapsala Hana Vodičková

Informace o schůzkách komise z 10. 10. 2007 a 27. 2. 2008

Poslední dvě schůzky komise se konaly na pracovišti Knihovny Akademie věd.

10. 10. 2007 (za účasti kolegyň ze specializovaných pracovišť KNAV) byly na programu následující otázky katalogizace v této knihovně:

 • zkušenosti se systémem Aleph a sdílenou katalogizací,
 • spolupráce knihoven ústavu AV ČR a KNAV a budování souborného katalogu
 • a konečně zkušenosti s tvorbou publikační databáze pracovníků AV ČR.

Na závěr byla členkám komise umožněna prohlídka této zajímavé historické budovy.27. 2. 2008 se konala schůzka na pracovišti Knihovědného oddělení. Dr. Baďurová seznámila členky s velmi zajímavou tematikou práce se starými tisky; přiblížila jim různé pracovní postupy (např. výsledky pečlivé excerpce z dostupných katalogů na různých historických místech). Zmínila význačné osobnosti, které v průběhu let na pracovišti působily. Účastnice si mohly prohlédnout a seznámit se s některými publikovanými pracemi, např. s Bibliografií B.Balbína, Bibliografií cizojazyčných bohemikálních tisků (CD), Bibliografií spisů J.A.Komenského (CD) a mnoha dalšími.

Zpracovala Mgr. Ludmila Primusová (Státní technická knihovna).