escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Zpráva o činnosti Katalogizační komise SKIP a ČIS za rok 2009

Naše komise se na jaře zaměřila na nové trendy ve jmenné katalogizaci. Dne 22. února jsme se sešly v pracovně Mgr. E. Lichtenbergové v Národní knihovně ČR. Její přednáška charakterizovala jednak aktuální úkoly katalogizační politiky (rozvoj národních autorit, řešení urgentních problémů ve standardizaci zejména elektronických zdrojů a edic, obohacování záznamů o informace nad rámec běžné katalogizace, vzdělávání katalogizátorů) a jednak úkoly pro dlouhodobé řešení (nová katalogizační pravidla s označením RDA – Resource description and access, jež mají nahradit stávající AACR2R). Teprve po jejich ověření se stanou mezinárodně platným standardem.

Na podzim se komise sešla dvakrát, a to v Národní technické knihovně. 11. listopadu byla na programu zevrubná prohlídka nové budovy, seznámení se se službami, s knihovnou, která je opravdu příjemným místem pro setkávání.

19. listopadu pak byly na programu zkušenosti a plány NTK, pokud jde o zpracování fondů vůbec. Informace probíhaly formou moderované diskuse u „kulatého stolu“, kterou řídila dr. Radka Římanová. V mimořádných podmínkách nejen stěhování knihovny, ale především její celkové reorganizace byly zajímavé zkušenosti, které sdělovali garanti za jednotlivé úseky zpracovatelské linky. Provádí se retrospektivní katalogizace spojená s náhledem na popisovaný dokument v součinnosti s revizí fondů bývalé STK (např. dříve neexistovalo korporativní záhlaví). Cílem NTK je volný přístup k fondu monografií s vročením od 1978 a periodik od 1975 s cca 650.000 knihovními jednotkami. Zatím je volně přístupná cca polovina jednotek. Fond se doplňuje o další svazky ze skladu na základě žádanek čtenářů o výpůjčky.

Na všech třech schůzkách byly přítomny členky katalogizační komise, popř. další zájemkyně.

Hana Vodičková

Předsedkyně komise

4. 2. 2010

Comments are closed.