escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Zápis zastupitelstva z 3.8.2011

Virtuální zasedání
Založeno 20. 5. 2011, ukončeno bude  3. 8. 2011.
ze schůzky 3. 8. 2011 se omluvila Pavla Jirková, Richard Papík, Milena Medková, Rudolf Vlasák

 

 1. Radka Římanová oslovila zastupitelstvo ČIS stran možné změny jednání z fyzických schůzek na schůzky virtuální. Souhlasí: Zubina, Vlasák, Skálová, Jirková, Medková, Papík, Skálová; nebylo ověřeno Vlasákem.  Forma: Google Document, členové zastupitelstva požádáni o sdělení e-mailu k účtu Google.
 2. Radka Římanová se zúčastní 26. 5. 2011 Valné hromady ČS VTS.
 3. Zastupitelstvo schválilo registraci www stránky  společnosti do projektu WebArchiv, smlouva odeslána do NK ČR dne 23. 5. 2011.
 4. Radka Římanová rozeslala návrh termínu na schůzku v systému Doodle. Termíny 13. 7., 27.7.,3.8.17.8. vždy v 13 hod. v NTK.
 5. Ohledně správy webu bude uzavřena dohoda o provedení práce s Martinem Piatkem. Náklad maximálně 15 000 Kč ročně, práce max. 150 hodin ročně, výplata na základě výkazu práce. Přijat na základě doporučení H. Skálové.
 6. ČIS se podílela na akci BigClean 2011 viz http://bigclean.org/praha/ . Náklad 5000 Kč. Forma dohoda o provedení práce pro Štefana Urbánka, typ činnosti Přednáška o čištění dat Data Quality Managementu frameworkku Brewery, vedení workshopu o čištění dat v rámci akce BigClean 2011.
 7. ČIS získala dar od ČS VTS – 62 000 tis. Kč. Stalo se tak na základě zaplacení členského příspěku 3000 Kč. Od roku 2012 bude vyžadován i důkaz o činnosti organizace, např. odkaz na aktualizovaný web.
 8. Dne 30. 5. 2011 byl členům ČIS zaslána výzva ČS VTS ohledně záměru ČS VTS – projekt do výzvy „České inovační partnerství“. Termín pro nahlášení zájemců o činnost na tomto projektu za ČIS do 15. 6. 2011 předsedkyni ČIS. Za ČIS byla na základě projeveného zájmu nominována Ing. Dagmar Vránová. Dne 20. 6. 2011 zaslán e-mail paní Vidovencové s nominací.
 9. Schůze zastupitelstva se uskuteční 3. 8. 2011 v 13:00  v Národní technické knihovně
 10. Program schůze
  a) kontrola funkčnosti virtuálních přístupů do virtuálního zápisu
  b) schválení virutálního zápisu,         c) porada o IKI 2012
  d) schválení kooperace na projektech s NTK – automatizované zpracování dat – autoritní soubory, bibliografický katalog
  e) návrh na spolupráci se SKIP v rámci zájezdů – příspěvek na účast pro členy ČIS
  f) Medková – Informace o projektu OP VK , Partnerství a sítě, “Informace a konkurenceschopnost” – příjemce Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta – možnost zapojení členů zastupitelstva ČIS do projektu – aktivní účast na přípravě a řízení workshopů (témata: CI, správa a řízení informací, sociální sítě), práce na DPP
 11. Česká informační společnost bude registrována na el. tržišti B2B, s cílem možnosti se transparentně ucházet o zakázky státní správy. Kontaktní osoby MUDr. Pavel Zubina a Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. Kontaktní e-mail: cisvts@seznam.cz
 12. Konference IKI 2012 – termín pořádání 17. ledna 2012. Návrh struktury programu:

12 přednášek – doktorandi UISK – 4 přednášky; medicínské informace – 4  přednášky;sponzoři – 2;;call for paper (profesionálové – 2 přednášky. Na poradě nutné rozhodnout o dalších podrobnostech.Akce nahlášena do knihovnického kalendáře.

Zápis projednán na schůzi 3. 8. 2011.

Svým podpisem to potvrzují:

Souhlasím. P. Jirková, P. Zubina, H. Skálová, Římanová

Comments are closed.