escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2012

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 260 individuálních členů, 1 kolektivní člen

PDF FileInformace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS  č. 244 v roce 2012.pdf

 

1.  Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2012 celkem 9 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2012 : informace, konkurenceschopnost, inovace, 17. 1. 2012, Praha 

– ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

– více na samostatné stránce: odkaz

 •  Výroční konference 23. února 2012, Praha

– pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 •  Odborná exkurze do britských archivů, 11. – 20. 5. 2012.

– pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 • Obrazové dokumenty v archivu. Cyklus seminářů: Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek. 29. 3. 2012, Praha.

 

 • 5. seminář ke zpřístupňování šedé literatury, 23. 10 2012

– Národní technická knihovna – ve spolupráci s Národní technickou knihovnou. Více v odkazu.

 • Nové webové stránky České informační společnosti, umístění na server ČS VTS

– stránky jsou pod webovou adresou www.cisvts.cz

2. Mezinárodní spolupráce

 • ITU Telecom

– spolupráce s FEL ČVUT s participací ČIS,o.s. a Ústředí ČSVTS na aktivitách této Univerzity s ITU ACADEMIA

– záměr projektu ČSVTS „České inovační partnerství“, vzájemná spolupráce a odborné aktivity ČIS, byly diskutované při setkání účastníků dne 18.1.2012:  Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.,  EUR ING – předseda ČSVTS Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc, EUR ING. – předseda komise ČSVTS, ustanovené pro rozpracování záměru projektu „České inovační partnerství“. Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. – vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT MUDr. Pavel Zubina, statutární místopředseda ČIS ČSVTS, o.s. – koordinátor jednání (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 • Dne 23.11.2012 se uskutečnilo informativní jednání

– Doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EURO ING., předsedy ČSVTS, s Ing.Petrem Vodvářkou, honorárním konzulem Austrálie a obchodním radou AUSTRADE, vládní agentury Austrálie pro Českou republiku a Slovensko, http://www.austrade.gov.au/Local-Sites/Czech-Republic/Czech – za účasti MUDr. Pavla Zubiny, statutárního místopředsedy ČIS ČSVTS, o.s.,  který jednání inicioval.

– úvodní dialog byl veden v souladu s „Dlouhodobým programem ČSVTS 2011 -2015“, se záměrem projektu „České inovační partnerství“ a aktivit členů, při rozpracování expertního tématického podílu ČR, na základě strategie programu „Evropa 2020“.

– byla dojednána možnost prezentace Ústředí ČSVTS, strategie AUSTRADE v ČR a odborných australských společností v oblastí vědy a výzkumu v  Praze – termín konání v I. pololetí 2013. Zde se naskýtá příležitost odborné prezentace činnosti ČIS, v kon-textu mezinárodních aktivit ČSVTS. (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 

 • Studijní pobyt

– spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze – Bc. Pavlína Lonská.  Cílem pobytu – analýza nizozemského prostředí v rámci diplomové práce Prezentace knihovních služeb veřejnosti: analýza současného stavu veřejných knihovnických služeb v Nizozemsku a v ČR viz odkaz.

 3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

– spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: etapa 8.

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Zpřístupnění OS OPAC VuFind – pilotní realizace v NTK

 • Z pověření PhDr. Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s., zastupoval ČIS jako delegát na Valné hromadě (VH) ČSVTS v Praze – MUDr. Pavel Zubina, ve dnech 31.5. a 22.11.2012, s aktivní účastí v diskuzi účastníků k programu VH. Informace z jednání a písemné materiály připravené pro VH jsou k dispozici u PhDr. Římanové.

4. Publikační činnost členské organizace

 – publikační činnost v rámci webové stránky ČIS.

 5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

This Week in Libraries, Nizozemí, Pavlína Lonská. Videozáznam kulatého stolu pro studenty knihovnictví (viz odkaz)

 6. Projektové řízení

– ČIS o.s. se v roce 2012 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu

 7. Péče o členskou základnu

– Pravidelná elektronická i osobní komunikace v rámci e-mailových adres členů ČIS
– Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2012
– Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
– Volby nových členů revizní komise

 

PDF FileTématická spolupráce ČSVTS v oblastech ICT s ITU a WHO.pdf

Záměr projektu ČSVTS  „České inovační partnerství“.pdf

 

 

Comments are closed.