escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Zápis z jednání zastupitelstva ČIS

Dne 24. 2. 2014 Místo konání: Praha, OVI 1LF UK

Přítomní: Radka Římanová, Rudolf Vlasák, Richard Papík, Jindřiška Kotrlová, Hana Skálová, Pavel Zubina, Richard Papík, Pavla Jirková, Omluveni: Tomáš Gec

 1. Kontrola zápisu z 12. 2. 2013
 2. Během schvalování rozpočtu pro rok 2013 bylo zastupitelstvo upozorněno, že vzhledem ke zpětným platbám účtárně ČSVTS (tato účtárna např. proplácí dohody a účtuje je až v dalších měsících) neobsahuje všechny položky. V roce 2013 se již podařilo v rozpočtu na rok 2014 tuto skutečnost lépe podchytit.
 3. Proběhla konference IKI 2013, 21. 11. 2013 – zastupitelstvo děkuji všem pořadatelům. Akce měla vysoký mediální ohlas. Prezentace jsou k dispozici na youtube a webu ČIS.
 4. Uzavřena dohoda o provedení práce s administrativní pracovnicí, hospodaření se nyní daří lépe sledovat.
 5. Valných hromad ČS VTS se účastnil P. Zubina a R. Římanová
 6. Změna názvu společnosti a sladění činnosti s novým občanským zákoníkem proběhne v průběhu roku 2014, v akci metodicky pomáhá ČS VTS.
 7. Výroční konference NA ČR – 20. 2. 2014, volil se nový výbor, předsedkyni dr. Matušíková.
 8. Zastupitelstvo schválilo zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2013 viz příloha.
 9. Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2014, včetně plánovaného příspěvku na exkurzi pobočky NA vevýši 7000 Kč (vzhledem k trvalé členské základně) viz příloha
 10. Schválena zpráva o činnosti ČIS za rok 2013 pro ČSVTS a členskou základnu ČIS.
 11. Koncem září (21. – 24.9.2013) zástupci ústředí ČSVTS hostili 6 člennou delegaci z Číny, a to 4 zástupce z ČÁST – Čínské asociace pro vědu a techniku a 2 zástupce z HAST – Heilongjiang asociace pro vědu a techniku, která reprezentuje CAST v severovýchodní provincii Číny Heilongjiang. Důvodem oficiálního setkání bylo prohloubení vztahů mezi organizacemi a zájem o spolupráci. MUDr. Zubina zajistil pro tuto příležitost setkání delegací prezentační účast ing.Ivo Vaňka, směřující k pozvání čínských expertů na BCBL 2014 v segmentu spolupráce ČSVTS v oblasti životního prostředí a rozvoje vědy a výzkumu (podpora cílů ČSVTS v ČIP).
 12. Závěry a doporučení konference České inovační partnerství, pořádané ČSVTS dne 3.4.2013 v Praze o programovém podílu ČS VTS v českém svazu:
 13. Usnesením vlády ČR č. 867 z 28. 11. 2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014 – 20 v podmínkách ČR bylo rozhodnutoo přípravě jednotlivých operačních programů ČR.
 14. V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je řešena problematika inovací v ČR.
 15. ČSVTS připravil a na pracovním kulatém stole – jehož se zúčastnili mimo jiné také představitelé MPO, MŠMT, AMSP, AVO – konaném v říjnu 2011 předložil k veřejnému projednání návrh  na vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem ČIP by měla být koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR a tím i k zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU. Činnost ČIP by měla probíhat ve spolupráci ČSVTS se státní správou, s podnikatelskou sférou, zejména s institucemi reprezentujícími podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost (jako jsou SPD, AMSP a další), s akademickou a vědeckou výzkumnou oblastí a dalšími zainteresovanými organizacemi.
 16. České inovační partnerství bude vycházet z principů evropských partnerství pro období 2014-20 a na smluvním základě mezi jednotlivými členy bude spolupracovat s partnerskými institucemi a organizacemi při inovačních procesech komunikační formou, zejména prostřednictvím konferencí,seminářů, kurzů a aktivitami odborných týmů složených z odborníků členských organizací ČIP.
 17. Vytvořením ČIP bude umožněno využít řadu nevládních organizací, zastupovaných členskými organizacemi ČSVTS, případně dalších relevantních organizací k širší mezinárodní spolupráci v oblasti inovací. Tato spolupráce umožní větší informovanost o mezinárodních zkušenostech aplikovaných v inovačních politikách a o využívání dalších právních a administrativních nástrojů ke zlepšení národní úrovně konkurenceschopnosti (např. o evropském patentu, evropské kartě inženýra apod.).
 18. Konference doporučuje ČSVTS projednat s odpovědnými státními orgány zařazení ČIP do Dohody o partnerství pro programové období 2014-20 připravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 19. Konference doporučuje ČSVTS jednat s MPO o spolupráci při naplňování projektu České inovační partnerství v části zabývající se problematikou podnikání a inovace pro konkurence-schopnost.
 20. Konference považuje za vhodné, aby ČSVTS jednalo s MŠMT o zahrnutí problematiky výzkumu a vývoje pro inovace příslušející do resortu MŠMT do projektu České inovační partnerství.
 21. Konference doporučuje navázat spolupráci při vytváření a realizování inovačního partnerství se Senátem resp. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
 22. Předmětem zájmu o spolupráci v projektu ČIP by měla být také vedení krajů v rámci jejich inovačních strategií.

Další jednání

 • IKI 2014 – vzhledem k rozpočtu na rok 2014 je nutné snížit rozpočet, ke zvážení, zda od nečlenů začít vybírat 100 Kč (což je vlastně příspěvek na členství). Zálohově lze podle počtu registrovaných platit z rezerv účtu. Případně požádat o příspěvek.
 • Konference IKI 2014 – zaměření na akademický mediícnský. Programový výbor. Lékařská a zdravotnická tématika. Název M-IKI 2014 (MIT – medicína, informace, technologie). Zaměření na medicínu. David Horváth a Hana Skálová. Přednášky zdravotnické a lékařské. Termín druhá polovina října až listopad 2014
 • Stanovení členského příspěvku na rok 2014 – 100 Kč individuální člen, 2000 institucionální člen.
 • Zpráva o transformaci na spolek – v první polovině roku musí proběhnout revize stanov a během 2015  změna názvu.

 

PDF File

Návrh rozpočtu ČIS na rok 2014

 

PDF FileZpráva o hospodaření ČIS za rok 2013

 

Kontrola zápisu:

Doc. Richard Papík
MUDr. Pavel Zubina

Comments are closed.