escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

Počet členů společnosti 13 hlavní spolek, pobočný spolek při Národním archivu 112 členů

 1. Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS
  1. Pravidelná účast na valných hromadách spolku
 2. Odborná činnost

A. Odborné fórum

Odborné fórum  ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnické Univerzity Karlovy viz https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/odborne-forum/ Záznamy přednášek dostupné na YouTube viz https://youtube.com/playlist?list=PLdzensQPEAPORpQdGq3S6Iuo4W5j4mlhM

 • Matěj Krejčiřík: Blockchain a jeho dopad na svět
 • Ivo Denemark: Evropská kosmická agentura (ESA) a otevřená data
 • Magdalena Paul: Fake news and their reception
 • Helena Lipková: Informační chování v oblasti digitálního náboženství
 • Pavel Farkaš: Informace ve veřejném prostoru a město jako médium
 • Anna Hoťová: Knihovny na základních a středních školách
 • Petra Caltová: Veřejnost, příroda a věda: Projekt City Nature Challenge
 • Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost a knihovny: můžeme lépe získávat informace pro své zdraví a nemoc?
 • Tereza Garamszegi: Podpora informační gramotnosti zaměřené na osoby s mentálním handicapem
 • Marie Balíková: Zákulisí a specifika tvorby databáze Národních autorit
 • Roman Giebisch SKIP: Největší oborová organizace knihovníků a informačních pracovníků v ČR
 • Václav Korbel:Mapa vzdělávání a možnosti pro knihovny
 • Eva Fialová: Právo na algoritmus a ochrana soukromí
 • Lucie Přibyl: Knihovna Jiřiny Šiklové a tvorba ženského tezauru v českém jazyce
 • Marek Fišer:  Digitalizace vojenských matrik a jejich uveřejnění v databázi Kramerius
 • Jiří Nechvátal: Projekt Obálky knih
 • Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 • Lucie Nemešová: Storytelling a pozitivní narativy jako obrana proti dezinformacím (Storyhunters)
 • Petr Plechá. Analýza autorství Shakespearova Jindřicha VIII.
 • Zlata Houšková: Projekt Bookstart

B. Další aktivity

 • 5. května 2022 se konala výroční členská schůze pobočného spolku spojená s přednáškou  Mgr. Tomáše Kykala z Vojenského historického ústavu na téma „Nástroj PERO pro strojový přepis rukopisných textů – zkušenosti z praxe“.
 • V průběhu roku se členové výboru pobočného spolku podíleli na přípravách 19. archivní konference a tradičního semináře restaurátorů a konzervátorů. Obě tyto akce se budou pořádat v roce 2023.
 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístění na serveru ČSVTS – viz www.cisvts.cz
 • Mezinárodní spolupráce
  • Ve dnech 28.9. – 2.10. 2022 byla uspořádána archivní exkurze do slovenských archivů. Navštíveny byly Státní oblastní archiv v Košicích, Státní okresní archiv v Popradu se sídlem ve Spišské Sobotě a oddělení Státního oblastního archivu v Prešově se sídlem v Levoči.  Během exkurze došlo k oboustranně velmi užitečné výměně zkušeností archivářů a konzervátorů z českých a slovenských pracovišť.
 • Spolupráce v rámci České republiky
  • Český svaz vědeckotechnických společností – účast na valných hromadách společnosti
 • Publikační činnost členské organizace
  • Webové stránky ČIS, z. s. stránka pobočky při NA  – Facebook
 • Účast na konferencích, výstavách a veletrzích
  • ČIS, z.s. se v roce 20122 neúčastnila žádné akce mimo akce, kde byla pořadatelem
 • Projektové řízení
  • ČIS se v roce 20229 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu
 • Péče o členskou základnu
  • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Výkonného výboru ČIS, z. s. spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
  • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Administrativní řízení
  • Využívány služby ekonomického úseku ČS VTS
  • Podáno daňové přiznání
  • V roce 2022 hospodařil spolek s mírným ziskem, vytváří se rezerva pro další rozvoj spolku

Zpracovala: Radka Římanová, předsedkyně zastupitelstva České informační společnosti, z.s.

25. 1. 2023

Comments are closed.