escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Author Archive

Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

Počet členů společnosti 13 hlavní spolek, pobočný spolek při Národním archivu 112 členů

 1. Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS
  1. Pravidelná účast na valných hromadách spolku
 2. Odborná činnost

A. Odborné fórum

Odborné fórum  ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnické Univerzity Karlovy viz https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/odborne-forum/ Záznamy přednášek dostupné na YouTube viz https://youtube.com/playlist?list=PLdzensQPEAPORpQdGq3S6Iuo4W5j4mlhM

 • Matěj Krejčiřík: Blockchain a jeho dopad na svět
 • Ivo Denemark: Evropská kosmická agentura (ESA) a otevřená data
 • Magdalena Paul: Fake news and their reception
 • Helena Lipková: Informační chování v oblasti digitálního náboženství
 • Pavel Farkaš: Informace ve veřejném prostoru a město jako médium
 • Anna Hoťová: Knihovny na základních a středních školách
 • Petra Caltová: Veřejnost, příroda a věda: Projekt City Nature Challenge
 • Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost a knihovny: můžeme lépe získávat informace pro své zdraví a nemoc?
 • Tereza Garamszegi: Podpora informační gramotnosti zaměřené na osoby s mentálním handicapem
 • Marie Balíková: Zákulisí a specifika tvorby databáze Národních autorit
 • Roman Giebisch SKIP: Největší oborová organizace knihovníků a informačních pracovníků v ČR
 • Václav Korbel:Mapa vzdělávání a možnosti pro knihovny
 • Eva Fialová: Právo na algoritmus a ochrana soukromí
 • Lucie Přibyl: Knihovna Jiřiny Šiklové a tvorba ženského tezauru v českém jazyce
 • Marek Fišer:  Digitalizace vojenských matrik a jejich uveřejnění v databázi Kramerius
 • Jiří Nechvátal: Projekt Obálky knih
 • Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 • Lucie Nemešová: Storytelling a pozitivní narativy jako obrana proti dezinformacím (Storyhunters)
 • Petr Plechá. Analýza autorství Shakespearova Jindřicha VIII.
 • Zlata Houšková: Projekt Bookstart

B. Další aktivity

 • 5. května 2022 se konala výroční členská schůze pobočného spolku spojená s přednáškou  Mgr. Tomáše Kykala z Vojenského historického ústavu na téma „Nástroj PERO pro strojový přepis rukopisných textů – zkušenosti z praxe“.
 • V průběhu roku se členové výboru pobočného spolku podíleli na přípravách 19. archivní konference a tradičního semináře restaurátorů a konzervátorů. Obě tyto akce se budou pořádat v roce 2023.
 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístění na serveru ČSVTS – viz www.cisvts.cz
 • Mezinárodní spolupráce
  • Ve dnech 28.9. – 2.10. 2022 byla uspořádána archivní exkurze do slovenských archivů. Navštíveny byly Státní oblastní archiv v Košicích, Státní okresní archiv v Popradu se sídlem ve Spišské Sobotě a oddělení Státního oblastního archivu v Prešově se sídlem v Levoči.  Během exkurze došlo k oboustranně velmi užitečné výměně zkušeností archivářů a konzervátorů z českých a slovenských pracovišť.
 • Spolupráce v rámci České republiky
  • Český svaz vědeckotechnických společností – účast na valných hromadách společnosti
 • Publikační činnost členské organizace
  • Webové stránky ČIS, z. s. stránka pobočky při NA  – Facebook
 • Účast na konferencích, výstavách a veletrzích
  • ČIS, z.s. se v roce 20122 neúčastnila žádné akce mimo akce, kde byla pořadatelem
 • Projektové řízení
  • ČIS se v roce 20229 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu
 • Péče o členskou základnu
  • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Výkonného výboru ČIS, z. s. spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
  • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Administrativní řízení
  • Využívány služby ekonomického úseku ČS VTS
  • Podáno daňové přiznání
  • V roce 2022 hospodařil spolek s mírným ziskem, vytváří se rezerva pro další rozvoj spolku

Zpracovala: Radka Římanová, předsedkyně zastupitelstva České informační společnosti, z.s.

25. 1. 2023

REKAPITULACE ROKU 2017

Členská schůze ČIS, z.s. proběhla dne 20. 12. 2017 v Praze.

Zápis z jednání, zpráva o činnosti 2017, výkaz Čerpání a příjmů finančních prostředků v roce 2017 a Plán čerpání a příjmů finančních prostředků ČIS, z. s. je dostupný ZDE.

Členská schůze České informační společnosti, z. s. – 8.12.16

Datum konání: 8. 12. 2016

Místo konání: Univerzitní areál Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, 1. patro (levé křídlo budovy), učebna č. 2015

Čas konání: 14:00 – 15:00 (v případě, že se do času zahájení konání, nedostaví na členskou nadpoloviční většina členů ČIS dojde k posunu času jednání na 15:00 – 16:00 a proběhne náhradní členská schůze na stejném místě)

Program:

 1. Zpráva o činnosti ČIS v roce 2016
 2. Zpráva o hospodaření ČIS k 30. 11. 2016
 3. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2017
 4. Aktualizace stanov ČIS, z. s.
 5. Projednání udělení titulu čestného členství Doc. Rudolfovi Vlasákovi a doc. Richardu Papíkovi za mimořádné aktivity pro rozvoj oboru informační věda a dlouholetou aktivitu přispívající k dobrému jménu a významu ČIS na pozici předsedy ČIS
 6. Volba nového člena výkonného výboru ČIS, z. s. – nominace ing. Jiří Pavlík
 7. Různé
Podmínkou hlasovacího práva na schůzi ČIS je přijetí Vašeho členského příspěvku na účet ČIS  do 7. 12. 2016.

 Přihláška (z důvodu přípravy pohoštění na schůzi)

Přihlašovací formulář – IKI Scholaris 2016

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

IKI 2016

Konference IKI 2016 bude 21. 10. 2016 v Praze Jinonicích.

Zápis z jednání výkonného výboru ČIS, z. s. ze dne 2. 2. 2016

Dne: 2.2.2016
Kde: Praha 1,  SVI 1. LF UK

PDF File

Zápis z jednání, 2.2.2016

 

Zápis kontroly průběhu členské schůze ČIS (2015)

Dne: 10.12.2015
Kde: Praha 5, U Kříže 8

PDF File

Zápis kontroly průběhu členské schůze České Informační společnosti

 

Poslední rozloučení s PhDr. Evou Soškovou

PhDr. Eva Sošková, první předsedkyně České informační společnosti, zemřela 19. 5. 2015. v Praze. Poslední rozloučení bude ve čtvrtek 28. května 2015 v 10:15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Všichni, kteří měli tu čest se s PhDr. Soškovou setkat, vědí, že odešel člověk, který zanechal v českém odborném knihovnictví nesmazatelnou stopu a postavil základy mnoha novým směrům rozvoje.

Pro připomenutí odborného, ale i lidského rozměru naší kolegyně si dovoluji připomenout rozhovor, který připravila s Lindou Jansovou (Skolkovou) pro časopis Ikaros v roce 2008 viz http://ikaros.cz/s-evou-soskovou-nejen-o-statni-technicke-knihovne

Zpráva o činnosti ČIS za rok 2014

Informace_o_cinnosti_CIS_2014

IKI 2014 – registrační formulář + obsah přednášek

Kliknutím na odkaz níže se zobrazí bližší ifnormace.

promo